Veřejné zakázky

Veřejné zakázky2024

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci „Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa“

Datum možné prohlídky pro zájemce: čtvrtek 25. dubna 2024 v 10.00 hodin před vchodem do hlavní budovy gymnázia
Výzva k podání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
Přílohy

Rekonstrukce elektroinstalace

Veřejná zakázka Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa
V pátek 1. 3. 2024 od 10.00 hodin dopoledne proběhne ve škole prohlídka dotčených prostor.

Rozšíření a modernizace výukových prostor

Rozšíření a modernizace výukových prostor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba
Ve středu 24. 1. 2024 od 10.00 hodin dopoledne proběhne ve škole prohlídka dotčených prostor.

2023

TDS u rekonstrukce otopné soustavy

Výzva k podání nabídky
Přílohy

Rekonstrukce otopné soustavy

Výzva k podání nabídky
Přílohy

2022

Projektová dokumentace a autorský dozor u Rekostrukce elektroinstalace II. část

Výzva k podání nabídky
Přílohy

Server pro rok 2023 Tigrid

Výzva k podání nabídky
Přílohy

Zrušení veřejné zakázky „Server 2022 Tigrid“

Zrušení veřejné zakázky

10 podzimních notebooků pro Tigrida

Výzva k podání nabídky
Přílohy

Server 2022 Tigrid

Výzva k podání nabídky
Přílohy

Rekonstrukce elektroinstalace II

Výzva k podání nabídky
Projektová dokumentace
Přílohy

Rekonstrukce elektroinstalace (přízemí a první patro budovy A)

Zrušení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky
Aktualizace k 26. 5. 2020
Přílohy

16 notebooků pro Tigrida

Výzva k podání nabídky
Přílohy

2021

10 notebooků, 2 dataprojektory a 5 streemovacích kamer

Výzva k podání nabídky
Přílohy

VZ Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Stavební úpravy – Komunitní centrum a vybudování a modernizace učeben a zázemí pro výuku“

Výzva k podání nabídky
Smlouva
Příloha – Čestné prohlášení
Uzavřená smlouva
Příkazní smlouva

VZ Vestavba osobního výtahu II

Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumenatce
Smlouva o dílo

VZ Vestavba osobního výtahu

Výzva k předložení nabídky
Zadávací dokumentace
Zrušení veřejné zakázky

VZ Dodávka 15 notebooků pro Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. O.

Výzva k předložení nabídky
Příloha 1 – Specifikace požadavků na konfiguraci
Příloha 2 – Kupní smlouva
Podepsaná kupní smlouva

VZ Vestavba osobního výtahu a související stavební úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o.

Výzva k předložení nabídky
PŘÍLOHA 1 – Smlouva na vyhotovení PD, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP
PŘÍLOHA 2 – Čestné prohlášení
PŘÍLOHA 3 – Rekapitulace nabídkové ceny uchazeče
PŘÍLOHA 4 – Nákres umístění zadního vchodu

2020

VZ Vybavení tří kabinetů nábytkem na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o.

Výzva k předložení nabídky
Příloha 1 – Specifikace požadavků
Příloha 2 – Smlouva o dílo
Čestné prohlášení

VZ Suterén – zázemí pro provozní zaměstnance

Výzva k předložení nabídky – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 1 – Specifikace – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 2 – Smlouva o dílo – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 3 – Čestné prohlášení – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
Smlouva o dílo

VZ Kamerový a bezpečnostní systém

Výzva k předložení nabídky – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘíLOHA 2 – Smlouva o dílo – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘÍLOHA 3 – Čestné prohlášení – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
Smlouva o dílo

VZ WIFI pokrytí celé školy

Výzva k předložení nabídky – WIFI
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – WIFI
PŘÍLOHA 2 – Smlouva o dílo – WIFI
PŘÍLOHA 3 – Čestné prohlášení – WIFI
Smlouva o dílo

VZ Plot kolem pozemku školy

Výzva k předložení nabídky – Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 2 – Výsek katastrální mapy – areál Jazgym Tigrid Poruba
PŘÍLOHA 3 – Smlouva o dílo – Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 4 – Čestné prohlášení – Oprava plotu kolem části areálu
Smlouva o dílo

VZ pořízení 35 KS počítačů s monitory a příslušenstvím

Výzva k předložení nabídky – Pořízení počítačů
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – Pořízení počítačů
PŘÍLOHA 2 – Kupní smlouva – Pořízení počítačů
Podepsaná kupní smlouva

2019

VZ Výměna technologie ohřevu teplé vody

Výzva k předložení nabídky
Zadávací dokumentace – Technologie na ohřev vody

2018

VZ Zpevnění plochy parkoviště

Výzva k předložení nabídky – Zpevnění plochy parkoviště
Smlouva – Zpevnění plochy parkoviště
Studie a situace

2017

VZ Rekonstrukce elektroinstalace

Výzva k předložení nabídky – Rekonstrukce elektroinstalace
Smlouva o dílo – ELIN servis s.r.o.
Příkazní smlouva – Baláž
Zadávací dokumentace k VZ