Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

2021

VZ Dodávka 15 notebooků pro Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. O.

Výzva k předložení nabídky
Příloha 1 – Specifikace požadavků na konfiguraci
Příloha 2 – Kupní smlouva

VZ Vestavba osobního výtahu a související stavební úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o.

Výzva k předložení nabídky
PŘÍLOHA 1 – Smlouva na vyhotovení PD, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP
PŘÍLOHA 2 – Čestné prohlášení
PŘÍLOHA 3 – Rekapitulace nabídkové ceny uchazeče
PŘÍLOHA 4 – Nákres umístění zadního vchodu

2020

VZ Suterén – zázemí pro provozní zaměstnance

Výzva k předložení nabídky – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 1 – Specifikace – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 2 – Smlouva o dílo – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 3 – Čestné prohlášení – Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance

VZ Kamerový a bezpečnostní systém

Výzva k předložení nabídky – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘíLOHA 2 – Smlouva o dílo – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘÍLOHA 3 – Čestné prohlášení – Zavedení bezpečnostního a kamerového systému

VZ WIFI pokrytí celé školy

Výzva k předložení nabídky – WIFI
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – WIFI
PŘÍLOHA 2 – Smlouva o dílo – WIFI
PŘÍLOHA 3 – Čestné prohlášení – WIFI

VZ Plot kolem pozemku školy

Výzva k předložení nabídky – Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 2 – Výsek katastrální mapy – areál Jazgym Tigrid Poruba
PŘÍLOHA 3 – Smlouva o dílo – Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 4 – Čestné prohlášení – Oprava plotu kolem části areálu

VZ pořízení 35 KS počítačů s monitory a příslušenstvím

Výzva k předložení nabídky – Pořízení počítačů
PŘÍLOHA 1 – Specifikace požadavků – Pořízení počítačů
PŘÍLOHA 2 – Kupní smlouva – Pořízení počítačů

2019

VZ Výměna technologie ohřevu teplé vody

Výzva k předložení nabídky
Zadávací dokumentace – Technologie na ohřev vody

2018

VZ Zpevnění plochy parkoviště

Výzva k předložení nabídky – Zpevnění plochy parkoviště
Smlouva – Zpevnění plochy parkoviště
Studie a situace

2017

VZ Rekonstrukce elektroinstalace

Výzva k předložení nabídky – Rekonstrukce elektroinstalace
Smlouva o dílo – ELIN servis s.r.o.
Příkazní smlouva – Baláž
Zadávací dokumentace k VZ


Obědy opět k dispozici

ODKDY – od pondělí 12. 4. 2021 v pracovních dnech
HODINA VÝDEJE – 11.00–11.40 hod.
KDE – vchod z ulice Španielova 914/1, Ostrava-Poruba
JAK – do vlastních nosičů a po předchozí online objednávce v aplikaci Jídelna


Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.


Pavlínin CatALOG