Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

2020

VZ Suterén - zázemí pro provozní zaměstnance

Výzva k předložení nabídky - Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 1 - Specifikace - Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 2 - Smlouva o dílo - Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance
PŘÍLOHA 3 - Čestné prohlášení - Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance

VZ Kamerový a bezpečnostní systém

Výzva k předložení nabídky - Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘÍLOHA 1 - Specifikace požadavků - Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘíLOHA 2 - Smlouva o dílo - Zavedení bezpečnostního a kamerového systému
PŘÍLOHA 3 - Čestné prohlášení - Zavedení bezpečnostního a kamerového systému

VZ WIFI POKRYTÍ CELÉ ŠkolY

Výzva k předložení nabídky - WIFI
PŘÍLOHA 1 - Specifikace požadavků - WIFI
PŘÍLOHA 2 - Smlouva o dílo - WIFI
PŘÍLOHA 3 - Čestné prohlášení - WIFI

vz plot kolem pozemku školy

Výzva k předložení nabídky - Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 1 - Specifikace požadavků - Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 2 - Výsek katastrální mapy - areál Jazgym Tigrid Poruba
PŘÍLOHA 3 - Smlouva o dílo - Oprava plotu kolem části areálu
PŘÍLOHA 4 - Čestné prohlášení - Oprava plotu kolem části areáluhlaseni

VZ pořízení 35 KS počítačů s monitory a příslušenstvím

Výzva k předložení nabídky - Pořízení počítačů
PŘÍLOHA 1 - Specifikace požadavků - Pořízení počítačů
PŘÍLOHA 2 - Kupní smlouva - Pořízení počítačů

2019

vz Výměna technologie ohřevu teplé vody

Výzva k předložení nabídky
Zadávací dokumentace - Technologie na ohřev vody

2018

vz zpevněnÍ plochY parkoviště

Výzva k předložení nabídky - Zpevnění plochy parkoviště
Smlouva - Zpevnění plochy parkoviště
Studie a situace

2017

VZ Rekonstrukce elektroinstalace

Výzva k předložení nabídky - Rekonstrukce elektroinstalace
Smlouva o dílo - ELIN servis s.r.o.
Příkazní smlouva - Baláž
Zadávací dokumentace k VZ


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka