Děje se v sekci

Každoročně se zúčastňujeme těchto akcí:

  • Den GIS – VŠB-TU;
  • školní kolo Zeměpisné olympiády;
  • okresní kolo Zeměpisné olympiády;
  • Vulkanity Jesenicka – exkurze.