Kontakty

Vedení školy

Příjmení a jméno Telefon / klapka E-mail Funkce
Kocháňová Monika, Ing. 596910081, 734412664 kochanovam@jazgym.cz  ředitelka školy
Cvečková Jaroslava, Mgr. 597582481, 774282210 cveckovaj@jazgym.cz  zástupkyně ředitelky a statutárního orgánu
Moravec Vlastimil, PaedDr. 596912198, 736480151 moravecv@jazgym.cz  zástupce ředitelky

Provozní zaměstnanci

Příjmení a jméno Telefon / klapka E-mail Funkce
Kiliánová Eva, Ing., Bc. 596912198 /103, 702122556 kilianovae@jazgym.cz  ekonomka
Kolková Michaela 596912198 /108, 733672680 kolkovam@jazgym.cz  školnice
Pohlová Lucie 597582480, 596912198 /102, 733674257 pohloval@jazgym.cz personalistka, asistentka ředitelky
Večerková Magda 596912198 /103, 733672531 vecerkovam@jazgym.cz  referentka majetku

Školní poradenské pracoviště

Příjmení a jméno Telefon / klapka E-mail Funkce
Mlečková Andrea, Mgr. 596912198 /120, 774282284 mleckovaa@jazgym.cz  výchovná poradkyně
Batková Zuzana, Mgr. 596912198 /104 batkovaz@jazgym.cz metodička prevence
Lisníková Kateřina, Mgr. lisnikovak@jazgym.cz  školní psycholožka

Učitelé

Příjmení a jméno Telefon / klapka E-mail Obor Třídní Konzultace
Batková Zuzana, Mgr. 596912198 /104 batkovaz@jazgym.cz  NJ, Dě středa 13:40–15:00
Bazalová Daniela, Mgr. 596912198 /119 bazalovad@jazgym.cz  AJ, FJ úterý 13:35–14:20
Brothánková Simona, Mgr. 596912198 /114 brothankovas@jazgym.cz  AJ, FJ pondělí 7:05–7:50
Broukalová Karin, Mgr. 596912198 /114 broukalovak@jazgym.cz  AJ středa 13:35–14:20
Burešová Hana, PaedDr. 596912198 /105 buresovah@jazgym.cz  Ch, Bi středa 14:00–14:20
Cvečková Jaroslava, Mgr. 597582481, 774282210 cveckovaj@jazgym.cz  ČJL, HV po domluvě
Demlová Iveta, Mgr. 596912198 /107 demlovai@jazgym.cz  Ze, TV úterý 7:05–7:50
Gardner Hana, Mgr. 596912198 /114 gardnerh@jazgym.cz AJ, FJ úterý 7:05–7:50
Gracová Dana, Mgr. 596912198 /110 gracovad@jazgym.cz  FJ úterý 13:35–14:20
Habboudji Klára, Mgr. 596912198 /110 habboudjik@jazgym.cz  FJ, ŠJ úterý 14:00–14:45
Hrbáčová Lenka, Mgr. 596912198 /107 hrbacoval@jazgym.cz  Ze, TV
Hruška Jiří, Mgr.  596912198 /118 hruskaj@jazgym.cz  ČJL, Dě pondělí 15:15–16:00
Hyllová Helena, Ing. 596912198 /123 hyllovah@jazgym.cz  NJ čtvrtek 13:35–14:20
Kocháňová Monika, Ing. 596910081 kochanovam@jazgym.cz  AJ po domluvě
Kochová Lucie, Bc. 596912198 /111 kochoval@jazgym.cz
Koryčan Milan, Mgr. 596912198 /115 korycanm@jazgym.cz  Ch, Fy středa 14:30–15:20
Krejčová Barbora, Mgr. et Bc. 596912198 /114 krejcovab@jazgym.cz AJ, NJ úterý 13:35–14:20
Lahnerová Lenka, Mgr. 596912198 /109 lahneroval@jazgym.cz ČJL, AJ pondělí 13:35–14:20
Mahdal Marcel, Mgr. 596912198 /112 mahdalm@jazgym.cz  Dě, ZSV úterý 15:15–16:00
Marková Lenka, Mgr. 596912198 /111 markoval@jazgym.cz  Bi, TV pondělí 15:15–16:00
Maternová Šárka, Mgr. 596912198 /123 maternovas@jazgym.cz ČJL, Dě středa 14:25–15:10
Mazurek Aleš, Mgr. 596912198 /113 mazureka@jazgym.cz  Dě, ZSV pondělí 14:25–15:10
Mikulenková Taťána, Mgr. 596912198 /122 mikulenkovat@jazgym.cz  ČJL, HV, AJ středa 13:30–14:15
Místecký Michal, Mgr. et Mgr. Bc., Ph.D. 596912198 /110 misteckym@jazgym.cz  AJ, FJ, L po domluvě
Mižďochová Šárka, Mgr. 596912198 /116 mizdochovas@jazgym.cz  Ma, Fy středa 7:05–7:50
Mlečková Andrea, Mgr. 596912198 /120, 774282284 mleckovaa@jazgym.cz  Ma, Fy čtvrtek 13:35–14:20
Moravec Vlastimil, PaedDr. 596912198 /121 moravecv@jazgym.cz  Ma, Fy, AJ po domluvě
Murgašová Kristýna, Mgr. 596912198 /115 murgasovak@jazgym.cz Bi, M čtvrtek 7:05–7:50
Myslikovjanová Jana, Mgr. 596912198 /112 myslikovjanovaj@jazgym.cz  ČJL, HV čtvrtek 15:05–15:50
Oborný Martin, Mgr. 596912198 /115 obornym@jazgym.cz  Bi, NJ čtvrtek 7:05–7:50
Oleksy Karel, Mgr. 596912198 /116, 733673578 oleksyk@jazgym.cz  M, Fy, IVT čtvrtek 13:35–14:20
Otto Matyáš, Mgr. 596912198 /123 ottom@jazgym.cz  TV, AJ pondělí 7:05–7:50
Pitříková Svatava, Mgr. 596912198 /111 pitrikovas@jazgym.cz  FJ, ČJL pondělí 13:35–14:20
Plačková Jana, Mgr. 596912198 /114 plackovaj@jazgym.cz AJ pondělí 13:35–14:20
Poloková Renata, Mgr. 596912198 /111 polokovar@jazgym.cz NJ úterý 13:35–14:20
Průša Lukáš, PhDr., Ph. D. 596912198 /118 prusal@jazgym.cz středa 14:30–15:20
Šimonková Tereza, Mgr. 596912198 /118 simonkovat@jazgym.cz  VV středa 15:10–16:00
Štěpánová Petra, Mgr. 596912198 /122 stepanovap@jazgym.cz  NJ, AJ středa 14:30–15:20
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D. 596912198 /105 svecoval@jazgym.cz  Fy, Ma středa 13:30–14:15
Švidrnochová Sylva, Mgr. 596912198 /104 svidrnochovas@jazgym.cz  FJ, HV středa 14:30–15:20
Tenglerová Klára, Mgr. 596912198 /119 tenglerovak@jazgym.cz  AJ, ŠJ pondělí 13:35–14:20
Tomalová Jana, Mgr. 596912198 /112 tomalovaj@jazgym.cz  ZSV, TV, RJ pátek 7:05–7:50, po domluvě
Tomášková Marie, Mgr. 596912198 /110 tomaskovam@jazgym.cz  ČJL, FJ, VV pondělí 13:35–14:20
Tomeček Slavoj, Mgr. 596912198 /113 tomeceks@jazgym.cz  Dě, ZSV středa 13:30–14:15
Trochut-Průša Anne-Christine 596912198 /104 trochut-prusaa@jazgym.cz  FJ, HF, GF čtvrtek 15:15–16:00
Veselá Jarmila, PaedDr. 596912198 /115 veselaj@jazgym.cz  Bi, M pátek 7:05–7:50
Vrbková Romana, Mgr. 596912198 /109 vrbkovar@jazgym.cz  AJ, ČJL pondělí 7:05–7:50
Walker John, B.A. (Hons), B.A., B.Ed. 596912198 /109 walkerj@jazgym.cz  AJ středa 13:35–14:20
Zvolánek Tomáš, Mgr. 596912198 /107 zvolanekt@jazgym.cz  Ze, TV středa 13:35–14:20

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Příjmení a jméno Telefon/klapka E-mail Funkce
Merta Michal, Ing. MBA 910120377 dpo@dpohotline.cz pověřenec GDPR