OP Jan Amos Komenský – Ne škole, ale životu

Od 1. září 2022 se naše škola zapojila do operačního programu Jan Amos Komenský zaměřeného na zvyšování kvality vzdělávání, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávání mobility znevýhodněných skupin. Projekt s názvem Ne škole, ale životu bude na gymnáziu probíhat po dobu tří let do 31. 8. 2025. Část šablon je zacílena na vzdělávání pedagogů a jejich spolupráci s odborníky, druhá část pak podporuje rozvíjení dovedností žáků prostřednictvím neformálního vzdělávání, tandemu, metody CLIL, zážitkové, projektové výuky a dalších aktivit. Podrobnosti o programu naleznete: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/.