Přípravné kurzy: leden–březen 2024

Přihlašování do přípravných kurzů je z důvodu naplnění kapacity ukončeno.

Přípravné kurzy pro žáky 7. a 9. tříd

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, bude i v letošním školním roce pořádat již tradiční intenzivní přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro přijímací zkoušky na střední školy pro žáky sedmých i devátých tříd.

Hlavním cílem přípravných kurzů je procvičit typové úlohy objevující se každoročně v testech matematiky a jazyka českého, zopakovat základní učivo a procvičit jej na dalších příkladech. Součástí přípravných kurzů je rovněž práce s ilustračními testy obou předmětů, které vytvořilo přímo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Informace o kurzech

Termín konání kurzů

  • od 9. ledna do 21. března 2024 (mimo ostravské jarní prázdniny);
  • pro 9. ročník v úterý (2 skupiny, tj. 2× pro 25 žáků; celkem 40 žáků) nebo ve čtvrtek (1 skupina pro 25 žáků); zvolený den vyznačte v přihlášce;
  • pro 7. ročník ve čtvrtek (1 skupina pro 25 žáků);
  • začátek vždy v 15.30 hod. (60 minut matematika, 60 minut český jazyk nebo naopak);
  • celkem 10 lekcí z matematiky a 10 lekcí z jazyka českého (1 lekce/60 minut).

Místo konání

  • Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, Ostrava-Poruba, 708 00.

Cena

  • jeden předmět 1000,– Kč, oba předměty 1800,– Kč.

Způsob úhrady

  • bankovním převodem na účet č. 217907535/0300, jako variabilní symbol zadejte datum narození žáka (např. narozen 7. října 1998 – var. symbol 07101998), jako zprávu pro příjemce zadejte Kurz/příjmení a jméno žáka (např. Kurz/Nováková Jana);
  • případně po dohodě v hotovosti u ekonomky školy Ing. Kiliánové;
  • úhradu prosím proveďte bezodkladně, nejpozději do 1. 12. 2023; žák bude závazně přihlášený do kurzu po uhrazení kurzovného.

Přihlašování do přípravných kurzů je z důvodu naplnění kapacity ukončeno.
Pro přihlášení do kurzu vyplňte a odešlete nejpozději do 1. 12. 2023 formulář na adrese https://forms.gle/QpLzhacjS3vn5V49A
.

Pokud bude kurz naplněn v dřívějším termínu než 1. 12. 2023, bude přihlašování ukončeno a do kurzu se nebude možné již přihlásit. O tomto budete informováni na webových stránkách školy.

V případě uzavření škol v průběhu konání kurzu rozhodne škola operativně dle situace o distanční výuce či vrácení části kurzovného.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Mižďochová
telefon: 596 912 198, klapka 116 (středa 10:00–10:45)
email: mizdochovas@jazgym.cz

Dávejte prosím přednost e-mailové komunikaci. Děkuji.


Pavlínin CatALOG

studuj u nás


Téma Pavel Tigrid

Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?


Pozdrav Václava Havla konferenci o Pavlu Tigridovi

Tomáš Halík o Pavlu Tigridovi


Oslava 30 let JGPT