Vedoucí předmětových sekcí

Příjmení a jméno E-mail Funkce
Mgr. Jana Myslikovjanová  myslikovjanovaj@jazgym.cz vedoucí sekce českého jazyka a literatury
Mgr. Simona Brothánková  brothankovas@jazgym.cz vedoucí sekce anglického a ruského jazyka
Ing. Helena Hyllová hyllovah@jazgym.cz vedoucí sekce německého jazyka
Mgr. Dana Gracová gracovad@jazgym.cz vedoucí sekce francouzského jazyka
Mgr. Klára Habboudji habboudjik@jazgym.cz vedoucí sekce španělského a latiny
Mgr. Šárka Mižďochová  mizdochovas@jazgym.cz vedoucí sekce matematiky a informatiky
PaedDr. Jarmila Veselá veselaj@jazgym.cz vedoucí sekce přírodovědných předmětů
Mgr. Lenka Hrbáčová hrbacoval@jazgym.cz vedoucí sekce zeměpisu
Mgr. Slavoj Tomeček  tomeceks@jazgym.cz vedoucí sekce základů společenských věd a dějepisu
Mgr. Iveta Demlová demlovai@jazgym.cz vedoucí sekce tělesné výchovy
Mgr. Taťána Mikulenková mikulenkovat@jazgym.cz vedoucí sekce estetické výchovy

Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka