Vedoucí předmětových sekcí

Jméno E-mail Funkce
Mgr. Jana Myslikovjanová  myslikovjanovaj@jazgym.cz vedoucí sekce českého jazyka a literatury
Mgr. Simona Brothánková  brothankovas@jazgym.cz vedoucí sekce anglického a ruského jazyka
Ing. Helena Hyllová hyllovah@jazgym.cz vedoucí sekce německého jazyka
Mgr. Sylva Švidrnochová svidrnochovas@jazgym.cz vedoucí sekce francouzského jazyka
Mgr. Klára Habboudji habboudjik@jazgym.cz vedoucí sekce španělského a latiny
Mgr. Šárka Mižďochová  mizdochovas@jazgym.cz vedoucí sekce matematiky a informatiky
PaedDr. Jarmila Veselá veselaj@jazgym.cz vedoucí sekce přírodovědných předmětů
Mgr. Lenka Hrbáčová hrbacoval@jazgym.cz vedoucí sekce zeměpisu
Mgr. Zuzana Batková  batkovaz@jazgym.cz vedoucí sekce základů společenských věd a dějepisu
Mgr. Iveta Demlová demlovai@jazgym.cz vedoucí sekce tělesné výchovy
Mgr. Taťána Mikulenková mikulenkovat@jazgym.cz vedoucí sekce estetické výchovy