Vedoucí předmětových sekcí

Jméno E-mail Funkce
Mgr. Jana Myslikovjanová  myslikovjanovaj@jazgym.cz vedoucí sekce českého jazyka a literatury
Mgr. Simona Brothánková  brothankovas@jazgym.cz vedoucí sekce anglického a ruského jazyka
Ing. Helena Hyllová hyllovah@jazgym.cz vedoucí sekce německého jazyka
Mgr. Dana Gracová gracovad@jazgym.cz vedoucí sekce francouzského jazyka
Mgr. Klára Habboudji habboudjik@jazgym.cz vedoucí sekce španělského a latiny
Mgr. Šárka Mižďochová  mizdochovas@jazgym.cz vedoucí sekce matematiky a informatiky
PaedDr. Jarmila Veselá veselaj@jazgym.cz vedoucí sekce přírodovědných předmětů
Mgr. Lenka Hrbáčová hrbacoval@jazgym.cz vedoucí sekce zeměpisu
Mgr. Zuzana Batková  batkovaz@jazgym.cz vedoucí sekce základů společenských věd a dějepisu
Mgr. Iveta Demlová demlovai@jazgym.cz vedoucí sekce tělesné výchovy
Mgr. Taťána Mikulenková mikulenkovat@jazgym.cz vedoucí sekce estetické výchovy

Obědy opět k dispozici

ODKDY – od pondělí 12. 4. 2021 v pracovních dnech
HODINA VÝDEJE – 11.00–11.40 hod.
KDE – vchod z ulice Španielova 914/1, Ostrava-Poruba
JAK – do vlastních nosičů a po předchozí online objednávce v aplikaci Jídelna


Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.


Pavlínin CatALOG