Historie školy

Sídlili jsme ve třech budovách, vydobyli si patronát významné osobnosti českého disentu a v posledních letech budujeme vlastní, signaturní image. Ale nejdříve od začátku.

Historie naší školy se začala psát v roce 1991. Byli jsme tehdy prvním gymnáziem v našem kraji, které se zacílilo na výuku cizích jazyků. Nejprve jsme sídlili v prostorách Základní školy Porubská 831, už o rok později jsme se však přesunuli na ulici Čs. exilu. Do prvního ročníku tehdy pouze čtyřletého gymplu jsme přijali 120 jazykových nadšenců.

Zásadní změny přinesl školní rok 2004/2005. Na gymplu, jemuž kraj navýšil kapacitu na 600 žáků, jsme otevřeli šestiletý vzdělávací cyklus – tzv. Evropskou sekci, která je v českém prostředí naprosto ojedinělá. A protože navýšení muselo jít ruku v ruce s prostorem, přestěhovali jsme se na naši současnou adresu – na ulici Gustava Klimenta. Naše současná budova pochází z roku 1954, je skvěle dopravně dostupná a tvoří součást luxusního prvního porubského obvodu. Ozdobné prvky socialistického realismu jí dodávají jedinečnou atmosféru.

Úspěchy školního roku 2004/2005 vyvrcholily 1. 9. 2005, kdy bylo naší škole slavnostně propůjčeno jméno osobnosti spojující francouzské a české kulturní prostředí – novináře Pavla Tigrida. Ceremonie 11. listopadu 2005 se zúčastnila i jeho manželka, Ivana Tigridová. O pět let později jsme Pavlu Tigridovi slavnostně odhalili památník v zahradě školy. Jeho zdrsnělý kamenný povrch odkazuje na pluralitu názorů, za kterou Tigrid bojoval.

Škola v proměnách času

V současné době naše škola pracuje na své image. V 10. letech oslavila 25 let existence (2016), uctila 100. výročí narození svého patrona (Tigrid stoletý – 2017), připomněla si velkou historii (série projektů Osmičková výročí – 2018) a spolupořádala ostravské oslavy 30 let od Sametové revoluce (SametOVA − 2019). Maturitní plesy, které jsou ukázkou schopností našich studentů, se v posledních letech originálně tematicky zaměřují (Benátská noc – 2016, Jazgymwood – 2017, Winter Wonderland – 2018, Pod hvězdnou oblohou – 2019, bohužel jen plánovaná Noc v Paříži – 2020, Na červeném koberci – 2022). Gympl expanduje na sociálních sítích, pořádá úspěšné akce pro studenty, revitalizuje své vnější i vnitřní prostory.

Roku 2019 přijala škola nové, minimalisticky pojaté logo, které má symbolizovat novou fázi jejího vývoje. U příležitosti zahájení školního roku 2020-2021 byla vytvořena a 1. září slavnostně vyvěšena školní vlajka. Má své čestné místo vedle vlajky ČR na budově školy.

2020 Vlajka JGPT


Pavlínin CatALOG

studuj u nás


Téma Pavel Tigrid

Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?


Pozdrav Václava Havla konferenci o Pavlu Tigridovi

Tomáš Halík o Pavlu Tigridovi


Oslava 30 let JGPT