Kurz Interkulturní vzdělávání ve škole (Madrid, Španělsko)

Kurz organizovaný centrem Mad For Europe, španělskou organizací poskytující kulturní a vzdělávací služby a zajišťující mezinárodní mobility.

Tento kurz jsem si vybrala kvůli mimořádné situaci ve východní Evropě. Náš region nikdy předtím nebyl konfrontován se zásadním přílivem imigrantů. S válkou na Ukrajině však přišli do školy noví žáci, kteří nemluví česky, a škola se musí co nejrychleji postarat o jejich integraci do třídních kolektivů. Proto jsem si vybrala kurz Mezinárodní vzdělávání ve školách vyučovaný v Madridu. Španělsko má totiž s imigranty, kteří nemluví místním jazykem – tedy španělsky, bohaté zkušenosti. Chtěla jsem využít znalostí a dobrou praxi některých ředitelů madridských škol s výukou španělského jazyka a se začleňováním nově příchozích žáků do komunity školy.

V rámci kurzu proběhly následující aktivity:

  1. Seminář
    • vzdělávacím systému ve Španělsku;
    • o různých technikách, které mohou být využity při interkulturním vzdělávání ve škole;
  2. Dvě komentované prohlídky Madridu;
  3. Exkurze na třech španělských školách
  4. Prohlídky mládežnického centra zřízeného a finančně podporovaného madridskou radnicí

Exkurze na španělských školách

Colegio Luz Casanova
www.luzcasanovausera.com Calle Mariano Vela 35, 280 26 Madrid 

Katolická škola finančně podporovaná státem, 32 učitelů, 4 administrativní pracovníci, 4 provozní zaměstnanci, celkem 50 zaměstnanců, 360 žáků nosících jednotné školní uniformy, jejich nošení si před 10 lety vyžádala školská rada, kde jsou zastoupeni i rodiče žáků. Provozní zaměstnanci, kteří vydávají i obědy, jež se do školy dovážejí, znají alergie dětí (na laktózu, lepek, ořechy atd., kdo z žáků nejí vepřové maso – protože jsou mezi žáky i muslimové, přestože se jedná o katolickou školu).

Složení žáků: 60 % španělského původu, 25 % Číňanů, 15 % žáků původem z Latinské Ameriky, tedy znalých španělského jazyka. Každým rokem mají přes 20 nově příchozích. Přijímají děti od 3 do 16 let.

Pro nově příchozí, kteří neumí španělsky, mají každým rokem jednu až dvě třídy, kde jsou společně děti od 3 do 9, respektive od 10 do 16 let. Zde se učí 5 hodin denně (25 hodin týdně) pouze španělský jazyk. Asi jednu hodinu denně (někdy žádnou, jindy 2 apod.) jsou zařazeni do běžné třídy ke svým spolužákům na předmět, který není jazykově náročný – výtvarná, hudební a tělesná výchova, šachy apod. Odpoledne mohou chodit na tzv. extrakurikulární předměty, některé si musí zaplatit, pokud je chtějí absolvovat – sporty atd. V takové třídě je nově příchozí zařazen na jeden školní rok, potom přechází do běžné třídy. Mladší děti se učí cizímu jazyku rychleji než jejich starší spolužáci.

Colegio Madrid
colegio-madrid.es Arturo Soria, 147, 28043 Madrid

Soukromá škola pro děti od 3 do 18 let, pokud se zde vyskytne nově příchozí, který neovládá jazyk, škola to neřeší zařazením do zvláštní třídy, ale integruje dítě okamžitě do běžného kolektivu, tzv. je hodí do vody. Děti nemají problém po několika měsících se zvládnutím jazyka. Třídní učitel nebo výchovný poradce pravidelně s takovým dítětem hovoří, zda nemá nějaký problém atd.

Zajímavostí na této škole byly tabule přes celou přední stěnu třídy. Nejde o zvláštní objekt/desku/tabuli, ale o černý nátěr, který lze omývat. Další zajímavostí je, že žáci nemají knihy, ale z pracovních listů, materiálů učitele atd. si vlastní knihu (portfolio) každým rokem tvoří.

IES Pedro Salinas
https://www.buscocolegio.com/School/school-details.action?id=28074244 C. Gral. Marva, 26, B, 28026 Madrid

Státní škola (zřízená madridskou radnicí), bilingvní škola, některé předměty se vyučují v angličtině (matematika, fyzika atd.), jiné ve španělštině. Škola má 800 žáků denního studia a přibližně 100 žáků večerního studia, 20 % z nich je čínského původu, někteří přicházejí s nulovou znalostí španělštiny. Takoví žáci jsou zařazeni do skupiny/třídy, kde je vyučována přibližně 10 hodin týdně španělština specializovaným učitelem (výuka španělštiny pro cizince). Jedná se o přibližně 2 hodiny denně. Poté se denně tito nově příchozí řadí do „své“ třídy, aby se socializovali s ostatními spolužáky a aby na sebe nechali působit španělštinu v ostatních předmětech. Někteří přicházejí na začátku školního roku a mají dostatek času na vstřebání cizího jazyka, jiní přijdou např. v květnu a do konce školního roku nestihnou ve španělštině – pro ně novém jazyce, dosáhnout žádného pokroku. Podle toho, jaké úrovně na konci školního roku dosáhnou, jsou v novém školním roce buď opět zařazeni do přípravné třídy, nebo už pokračují pouze v běžné třídě bez zvýšené denní dotace španělštiny. Škola má v programu Bachillerato (přípravu na studium na vysoké škole). Škola je aktivní v několika mezinárodních programech – většinou v programu Erasmus+, kde se jedná o spolupráci se školami v jiných zemích, např. v Německu. Učitel, který nás provázel, nás vzal do skupiny, kde se všichni žáci chystají studovat na vysoké škole. Někteří ve Španělsku, jiní v zahraničí (Jižní Korea, Německo). Učitelé jsou pyšní na to, že jsou schopni takto motivovat a připravit své žáky, z nichž mnozí si ještě nedávno neuměli představit, že by překročili hranice jejich madridského distriktu Usera. Jedná se o čtvrt s ne příliš ekonomicky silnými rodinami.

Kromě zahraničních projektů pracují žáci i na svých školních projektech. Některé jsou velmi užitečné, např. v minulosti se objevovaly na stěnách školy, obvodových zdech okolo školního hřiště a školních pozemků graffiti. Žáci svépomocí vše vymalovali na bílo a na stěnu okolo celého pozemku namalovali čínského draka. Od té doby graffiti zmizela. V minulém roce proběhla soutěž o nejlepší využití pozemku za tělocvičnou. Žáci podali návrhy, jak prostor využít, poté hlasovali pro nejlepší návrh, škola zajistila architektonickou kancelář (neziskovou firmu), která jim zdarma poskytla pomoc a společně s žáky postavili (nařezali, ohoblovali, smontovali, natřeli atd.) kaskádovitou konstrukci k odpočinku a relaxaci. Mezi stupni na sezení zasadili různé okrasné rostliny. Tento prostor teď mohou využívat ve volných hodinách, když je venku pěkné počasí. Stejný projekt probíhá i letos a žáci si sami (opět pod dohledem architektů) tvoří zákoutí mezi dvěma budovami. Od této doby vedení školy nezaznamenalo ani jeden pokus o vandalismus. Žáci si jimi upraveného prostoru váží a neničí ho.

Škola vydává každým rokem vlastní diář/agendu, kde si žáci zapisují domácí úkoly, mají tam nejdůležitější data k událostem daného školního roku atd. Na přebalu letošního diáře mají vyobrazeného výše uvedeného draka.

Prohlídky mládežnického centra zřízeného a finančně podporovaného madridskou radnicí

Centro Juvenil Chamberí (Mládežnické centrum) web

Centrum je zřízeno a finančně podporováno madridskou radnicí. Je jedním ze 7, respektive 8 (brzy otevřou další) mládežnických center v 21 madridských distriktech. Mládežnických center je méně než těch určených pro seniory. Centrum je rozděleno na dvě části, které nejsou od sebe příliš vzdáleny: (Quédate – Zůstaň, pobuď…. Pro mládež ve věku 14 až 20 let, a Centro Juvenil pro mladé od 14 do 35 let!). V obou částech je vítán každý, ať už Španěl nebo nově příchozí z jiné země bez znalosti španělštiny. Někdy je směs jazyků stejná jako na Babylónské věži. Po třech měsících mladí lidé údajně začnou hovořit španělsky.

Do Quédate přijde denně až 40 mladých lidí, do Centro Juvenil přijde denně do 20 mladých lidí. 60 % z nich jsou nově příchozí do země, ostatní jsou mladí Španělé bydlící v distriktu.

Denně je zde program, který je vypsán na měsíc dopředu a každý měsíc se obměňuje. Zásadnější aktivity (výlety do přírody, odbornější kurzy) jsou vypisovány na rok dopředu.

Aktivity: třídy španělštiny, divadlo, vaření, tanec, sport (tenis, stolní tenis, košíková, fotbal), výtvarná dílna, stolní hry, znaková řeč, seminář o historii kávy, kurzy make-upu, odpolední káva se svačinou a besedou, kurzy hlídání dětí, další odborné kurzy, jejichž výstupem je certifikát, který může pomoci získat držiteli pracovní místo.

V centrech se zaměřují na projekty se sociální tematikou, proti rasistickým tendencím, pro LGBTQ komunitu, proti násilí na ženách, pro celosvětové klima.

Učitelé v kurzech jsou buď dobrovolníci (placení v rámci programu Evropské unie – Evropské dobrovolnictví, zůstávají po dobu 10 měsíců), nebo profesionálové placení radnicí.

Všechny aktivity jsou zdarma včetně exkurzí. Dbá se na vybalancované obsazování exkurzí účastníky, aby nebyl někdo diskriminován. Pokud se přihlášený účastník na akci nedostaví, zapíší ho na červenou listinu a příště není do výběru na exkurzi zařazen.

Nově příchozí dostanou informaci o existenci mládežnického centra prostřednictvím jiných organizací, které pracují pro komunitu, do které nově příchozí přišel, popřípadě metodou doporučení známým atd.

Podrobné informace pro nově příchozí ohledně zařazení dětí do španělského vzdělávacího systému je možné najít např. na adrese https://www.expatica.com/es/education/children-education/education-in-spain-103110/

Kurz Interkulturní vzdělávání ve školách byl pro mě velmi užitečný. Těším se, že i díky němu vytvoříme našim novým žákům z odlišného kulturně jazykového prostředí ty nejlepší podmínky pro studium a celkově i pro pobyt na naší škole. Věřím, že jim takto ulehčíme jejich těžkou životní situaci.

« zpět na seznam článků