Výmar 2024 – Gemeinsam für Europa

23. 4. 2024

V dubnu jsem měla možnost zúčastnit se čtyřdenního projektu Gemeinsam für Europa v německém Výmaru. Abych byla upřímná, nikdy jsem nebyla příliš odvážná na to být podobných akcí součástí, nikdy jsem příliš necestovala. Radost z poznávání nových kultur a rozmanitosti cizích zemí jsem poznala teprve nedávno. Velmi brzy jsem si ovšem uvědomila, jak důležité je zajímat se o svět, navštěvovat neznámá místa a potkávat se s novými lidmi. Jsem velmi vděčná za to, že projekt ve Výmaru nebyl výjimkou – naopak!

Do Německa jsem vyjela 12. dubna spolu s paní učitelkou Hyllovou a třemi dalšími žáky naší školy (Jolanou Němcovou, Denisou Foldynovou a Tomášem Horákem). Přestože jsme z Ostravy vyrazili velmi brzy, abychom se do Výmaru dostali v požadovaném čase, cesta nám příjemně ubíhala. Přestupy v Praze, Drážďanech a Lipsku jsme zvládli bez větších obtíží a já se nemohla ubránit nadšení, když jsem za okny vlaku poprvé spatřila německou krajinu. Velmi jsem se těšila jak do Výmaru, tak na setkání s mnoha novými lidmi.

První večer nás čekalo seznamování a (údajně tradiční a velmi oblíbený) „mezinárodní bufet“. Účastníci z každé země zapojené do projektu měli za úkol přivézt tradiční potraviny, aby je ostatní mohli ochutnat. Bylo velmi zajímavé okusit trochu italské, bulharské, slovenské či německé kuchyně. U jídla se navíc povídá lépe, a tak jsme se již první den nadšeně vrhli do konverzací s lidmi z celé Evropy. Koneckonců jsme ani neměli jinou možnost – i na pokojích v našem ubytování jsme byli rozděleni do mezinárodních skupinek. Čas strávený s Italkou Viktorií a Bulharkou Ivaylou jsme si ovšem upřímně užívaly. Během následujících dní jsme spolu s dalšími účastníky absolvovali nejrůznější přednášky, diskuze a workshopy, jejichž prostřednictvím jsme se blíže seznamovali s Evropskou unií a principem demokracie. Nechyběla ani tematická prohlídka města, návštěva muzea či kina. Přestože pro mě místy bylo velmi náročné rozumět tak vysoké úrovni němčiny, jednoduše mě fascinovalo, s jakým zájmem účastníci i organizátoři k tématům projektu přistupovali a v jak přátelském duchu se celá akce nesla. S těžkým srdcem jsem si uvědomila, jak málo se o dnešní svět zajímám a jak důležitý takový zájem je. Troufám si říci, že za těch pár dní jsem načerpala mnohem více inspirace a motivace než za celých 18 let svého dosavadního života.

Po celou dobu jsme také pracovali na vlastních projektech, jejichž cílem bylo, je a bude zvýšit počet mladých voličů ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat letos v červnu. Velice se mi líbí myšlenka, že si z projektu neodnášíme pouze zkušenosti a zážitky, které jsou důležité pro nás samotné, ale také něco, co může pomoci celé naší společnosti. Projekt tím pro mě nabývá úplně jiné hodnoty.

Nadšení a pocit inspirace v nás samozřejmě vzbudil i samotný Výmar. V programu byly zahrnuty také časové bloky, během nichž jsme si mohli město sami projít a okusit tak alespoň malý kousek jeho bohaté kultury. Velmi ráda vzpomínám na procházky s Italkami Heidi, Alissou a Viktorií, společné tancování na náměstí či večeře, při nichž probíhala veselá německo-italsko-česko-anglická konverzace. Nikdy také nezapomenu na divoký déšť, stolování v indické restauraci, inspirativní rozhovory, rychlokurz bulharštiny či ztracený (a znovu nalezený!) telefon. Získala jsem zkrátka mnoho skvělých vzpomínek a zážitků, za které jsem velice vděčná.

Neumím posoudit, zda můj nynější pocit pramení ze skutečnosti, že jsem s podobnou akcí zatím neměla žádnou zkušenost, ale projekt Gemeinsam für Europa předčil všechna má očekávání. Během pouhých čtyř dnů jsem získala více zážitků, přátel a vzpomínek, než bych byla čekala. Moc proto škole děkuji za to, že jsem takovou možnost dostala. Vielen dank!

Jindra Tereza Závorková 3. B

Související články


« zpět