První místo pro Katku

9. 6. 2019

1. místo. Jedno číslo, jedno slovo. A za tím obrovská práce, hodiny a hodiny procvičování poslechů, popisování obrázků a soustavného učení se slovní zásoby.

Ach, to obávané poslechové cvičení! Postrach všech studentů. To chce na tom pracovat…

– „Mám jít ke zkoušce na úrovni B2? Tak mi dejte k procvičování poslechy na úrovni C1–C2.“
– „Hm.“

Za vším stojí jedno slovo: MOTIVACE. A také vůle chtít se překonat a dosáhnout nejvyššího cíle. A v den D být dokonale připravený, mít za sebou hodiny dřiny a jít sebevědomě do celostátního kola Olympiády ve francouzštině konaného v hlavním městě … a vyhrát zaslouženě 1. místo.

Říká se, že kdo dává, dostává. Katka dala všechno a vyhrála dvoutýdenní studijní pobyt ve francouzském Vichy, nádherném lázeňském městě, kde sídlí renomovaný vzdělávací jazykový institut CAVILAM. Zaslouží si to vrchovatě. Dovoluji si tvrdit, že Katka Kučerová ze 4.E je ztělesněná motivace a vůle v jedné vyspělé osobě. Jsme pyšní na to, že reprezentovala tak výjimečně naši školu a francouzštinu.

Děkujeme a blahopřejeme!

Anne-Christine Trochut

Katka je vítězkou

Dovolte mi, abych i já z pozice Katčiny učitelky francouzského jazyka přidala pár slov.

Katka je studentka, se kterou se učitel nesetká každým rokem. Přestože je mezi našimi studenty mnoho jazykového talentu, Katka má ještě něco navíc. Kromě stoprocentního soustředění v hodinách je to její pravidelná příprava, vášeň a cit pro jazyk a s tím zcela přirozeně spojené hodiny individuální práce nad rámec školních požadavků ve snaze dozvědět se ještě víc. Katka je velký tahoun třídy, který motivuje své spolužáky ke stále vyšším výkonům; tudíž je mi v hodinách obrovskou oporou. Není divu, že 14. 5. 2019 získala v Praze na Francouzském institutu 1. místo v celostátním kole soutěže ve francouzštině v nejvyšší kategorii…

Chtěla bych Katce touto cestou poděkovat za její ochotu soutěžit, a reprezentovat tak dobré jméno naší školy, která se řadí do sítě gymnázií s evropskou sekcí (v naší zemi je jich šest). Škole byla udělena v roce 2017 pečeť kvality výuky francouzštiny francouzským ministerstvem zahraničních věcí. Dále bych ráda poděkovala svým kolegyním, paní Anne-Christine Trochut-Průša, která vede Katku v hodinách francouzské konverzace a francouzského dějepisu a zeměpisu, a také paní Mgr. Svatavě Pitříkové, která Katku vedla v minulém školním roce v hodinách francouzské konverzace. V neposlední řadě patří velké poděkování Katčiným rodičům za jejich podporu, spolupráci a lásku k francouzštině.

Mgr. Klára Habboudji

Související články


« zpět