Vítězství našich studentů na JA NN Social Innovation Campu

8. 11. 2020

Naši studenti na JA NN Social Innovation Campu

15. října se za účasti studentů JGPT uskutečnil další ročník JA NN Social Innovation Camp. Akci uspořádala organizace JA Czech ve spolupráci se společností NN. Jejím tématem bylo zpracování výzvy – nalezení nejlepšího řešení stanoveného problému z oblasti sociálního podnikání a jeho následná prezentace před odbornou porotou. Naši školu reprezentoval šestičlenný tým Kopretinky a budulínci, který tvořili studenti z 3. B: Vojtěch Adamek, Denisa Doležalová, Petr Křenek, Klára Mertová, Jana Neuwirthová a Lucie Plačková. Celá soutěž proběhla vzhledem k současné hygienicko-epidemiologické situaci online.

V  9:00 hodin začala akce přivítáním a představením témat. Po krátké diskusi jsme zvolili program, který byl zaměřen na pomoc žákům a studentům se závislostí na internetu. Sami totiž moc dobře víme, jak opomíjená a přehlížená tato oblast je, a proto jsme se rozhodli na to upozornit. Nejen že jsme chtěli upoutat pozornost mladých lidí a pomoci jim uvědomit si, že mají problém se závislostí, ale také jim pomocí připravených workshopů ukázat, že čas lze trávit i efektivněji. Tuto myšlenku nám pomohl usměrnit a do konečné podoby zformulovat mentor, který nám byl do soutěže přidělen. Velký dík tedy patří panu Ronaldu Liptakovi (NN).

Jelikož soutěž probíhala téměř celý den online, bylo velmi náročné udržet se v plném soustředění u obrazovek. Naše úsilí se nakonec vyplatilo, protože jsme získali 1. místo v kategorii za největší pomoc společnosti. Tato skutečnost nás velmi potěšila a motivovala nás k rozvoji projektu. Nyní spolupracujeme s panem profesorem a přemýšlíme, jak bychom mohli náš nápad v budoucnu propagovat a rozšířit o něm povědomí. 

Celý náš tým si soutěž velmi užil. Forma, jakou jsme byli vedeni k rozvíjení našich myšlenek, byla velmi inspirativní a motivující. Shodli jsme se, že přestože se jednalo o téměř celodenní soutěž, spolupráce nás bavila a den rychle utekl. V neposlední řadě patří velký obdiv organizátorům, zejména paní Aleně Aichlmanové (JA Czech), se kterou jsme byli po celou dobu v kontaktu. Veškeré informace nám byly sděleny včas a přehlednou formou. Je nutno podotknout, že si na všem dala záležet a odvedla skvělou práci. Přestože soutěž byla online pořádána poprvé, neprojevily se žádné kvalitativní či organizační nedostatky. Našim vrstevníkům účast jen doporučujeme, je to skvělá zkušenost.

Za tým JGPT Klára Mertová, 3.B

Související články


« zpět