Velký úspěch naší studentky německého jazyka v překladatelské soutěži

12. 3. 2019

V listopadu 2018 se naše gymnázium zúčastnilo mezinárodní soutěže Juvenes Translatores 2018, která je pořádána Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise. Soutěže se mohou účastnit školy Evropské unie. Do této soutěže se za naše gymnázium přihlásilo pět studentů, kteří v určený den společně se studenty jiných škol Evropské unie překládali soutěžní text v německém jazyce. Právě proběhlého ročníku se zúčastnilo na 3400 studentů. Přeložený text poté hodnotili odborníci Generálního ředitelství.

Velkého úspěchu dosáhla naše studentka Caroline Bindačová, která v neuvěřitelně silné konkurenci jiných škol v České republice získala čestné uznání. Předání diplomu za účasti zástupce Evropské komise v ČR se uskutečnilo 1. března 2019 v prostorách školy. Na této události byl přítomen také tisk a celý rozhovor s Caroline si lze přečíst na webu Denník.cz.

Na úspěch Caroline Bindačové jsme velmi pyšní a přejeme jí do následujících roků mnoho dalších povedených překladů v jazyce německém!

Mgr. Martin Oborný

Související články


« zpět