Štítek: němčina

Nejvtipnější německý text? Letos z JGPT!

30. 11. 2022

Na podzim proběhl už 5. ročník Opavské soutěže vtipné němčiny. Úkolem bylo, co možná nejnápaditěji, okomentovat kreslené vtipy – samozřejmě v němčině. Jak to dopadlo?

Další úspěch našich germanistů. Tentokráte v krajské dramatické soutěži

23. 5. 2022

Německá soutěž Dramawettbewerb se ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě tradičně koná každý rok na jaře a účastní se jí střední školy a gymnázia z celého Moravskoslezského kraje.

Kvalifikace do celostátního kola soutěže Jugend debattiert

22. 4. 2022

Žáci Jazykového gymnázia Pavla Tigrida se nebojí předvést své jazykové schopnosti a důkazem toho je i nedávný úspěch našich německých hvězd v soutěži Jugend debattiert. Vanesa Nechalová a Pavla Bergerová měly společně s dalšími soutěžícími ze čtyř různých českých škol za úkol vést debatu v německém jazyce na předem zvolené téma.

Mladí němčináři v čilé diskuzi? Samozřejmě auf Deutsch

28. 3. 2022

Minulou středu se u nás na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida konalo školní kolo celorepublikové soutěže v německém jazyce „Jugend debattiert“. Jedná se o soutěž, ve které žáci diskutují o schválení, či neschválení potenciálního řešení daného kontroverzního tématu.

Klasický tanec jako součást tělesné výchovy?

26. 4. 2021

Že by se v českém školství chystala další změna? Zatím ještě ne. Ale už minulou středu (21. dubna) se o tomto tématu horlivě diskutovalo mezi účastníky regionálního kola soutěže „Jugend debattiert international“. A naši studenti byli u toho.

Německy o matematice? Žádný problém!

16. 3. 2021

„Matika je stres.“ – „Ale matika je důležitá v našem životě.“ – „Nepotřebujeme tolik hodin matiky, protože už není povinná u maturity.“ – „Ale někteří studenti chtějí skládat maturitní zkoušku z matiky.“ Takové a mnohé jiné argumenty jsme mohli zaslechnout (samozřejmě v němčině) ve dvou paralelně vedených debatách našich mladých germanistů, které se konaly 11. března v rámci projektu Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Tentokrát na palčivé téma: Měl by být počet hodin matematiky na našem gymnáziu snížen?

Prvačky ovládly školní kolo v německém jazyce

14. 3. 2021

Minulou středu 10. března změřili talentovaní němčináři našeho gymnázia svoje síly v Soutěži v německém jazyce. Akci již tradičně zorganizovali vyučující německého jazyka a vzhledem k distanční výuce se odehrála ve virtuálním prostoru.

Setkání úspěšných žáků a studentů porubských základních a středních škol

11. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. června 2019 se uskutečnila jedna z tradičních akcí Úřadu městského obvodu Poruba, a to Setkání úspěšných žáků a studentů porubských základních a středních škol se starostkou městského obvodu Poruba. Ocenění získala za naše gymnázium Caroline Bindačová, studentka 3. ročníku, která se v letošním školním roce úspěšně zúčastnila mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes Translatores 2018 se svým překladem německého textu.

Jarní úspěchy studentů němčiny

17. 4. 2019

Stalo se již tradicí, že se naše gymnázium pravidelně zapojuje do konverzační soutěže v cizích jazycích, tzv. olympiády z němčiny. Ani v tomto roce tomu nebylo jinak a ze školního kola této soutěže jsme vyslali dva výherce do kol vyšších. Studenti musí absolvovat náročné dopoledne, během kterého se testuje jejich schopnost poslechu s porozuměním, porozumění čtenému textu a konverzace na zadané téma.

Regionální kolo debatní soutěže v němčině

2. 4. 2019

Ve středu 27. března se na Gymnáziu v Havířově-Podlesí konala soutěž Jugend debattiert international, které se zúčastnily tři žákyně 3.C – Alice Sklenářová, Adéla Žídková a Markéta Zvěřinská. Tématem letošní debaty bylo, zda by i homosexuální páry měly mít možnost sňatku. Všichni zúčastnění diskutovali skvěle, avšak Alice s Adélou svými argumenty překvapily ostatní debatéry a hlavně porotu.