Úspěch na univerzitě v Pardubicích

21. 5. 2018

Před několika měsíci nás paní učitelka ZSV informovala o možnosti zúčastnit se soutěže Člověk a společnost, vyhlášené Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice. Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to esej, výzkum a audiovizuální dílo. Tématem byly problémy řešené společností v dnešní době. Se zájemci jsme tedy pracovali na přípravě soutěžních prací. Přestože jsem teprve studentkou 1. ročníku, vypracovala jsem esej a po konzultacích s paní profesorkou jej také odeslala. Tématem mé eseje s názvem „Není už pozdě na změnu?“ bylo globální oteplování a související okolnosti.

V soutěži jsem se umístila ve stříbrném pásmu a ve středu 2. 5. 2018 jsem jela do Pardubic na oficiální vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo v rámci univerzitní konference v Divadle 29. V průběhu konference jsme si vyslechli tři přednášky, prezentované v češtině i angličtině. První přednášku měla paní Hana Synková a její studentka Kateřina Vlková o revitalizaci zanedbaných městských domů: Spolupráce antropologů s architekty. Druhou přednášku o nezávazných vztazích v gay komunitě měl Václav Mensa, student univerzity. Třetí přednášku na téma Youtubeři mezi námi si připravila Ester Kolářová. Tato přednáška se mi líbila nejvíce ze všech. Poté následovalo vyhlášení výsledků soutěže. Toho se ujal pan prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, a pan PhDr. Adam Horálek, Ph.D., vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie. Po vyhlášení následovala přestávka a pak další přednášky a nakonec i afterparty.

Do Pardubic mne doprovázela moje sestřenice, studentka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Protože jsme měly před začátkem konference ještě dost času, prošly jsme se kolem pardubického zámku a „Norimberku“. Obojí je nádherné. Na zpáteční cestě jsme nezapomněly koupit ani vyhlášený pardubický perník. Neodpustila bych si nevzít něco typického pro toto překrásné město. Ovšem kromě perníku jsme si odvážely příjemné zážitky a především hodně inspirace z univerzitního prostředí.

Barbora Pohlová, 1.B

Související články


« zpět