S Ivankou Lefeuvre na téma normalizace v Československu

28. 5. 2015

Podle mého názoru, bylo setkání s Ivankou Lefeuvre, českou psycholožkou žijící ve Francii, velice zajímavé. Její příběh cesty do cizí země byl velice poutavý. Vyprávěla nám o minulém režimu v Československu a také o úplně jiném světě, který tehdy vůbec neznala – Francii. V útulném prostředí Alliance française jsme si také mohli koupit Ivančinu knihu, která detailně popisuje období, ve kterém se její život změnil od hlavy až k patě, a kterou sama napsala. Pro mě to byla velice příjemná zkušenost se s touto osobou setkat a poznat dobu, kterou jsme naštěstí nezažili.

À mon avis, la rencontre avec Ivanka Lefeuvre, une psychologue tchèque vivant en France, était très intéressante. Elle a raconté son histoire sur son arrivée dans un pays complétement différent du nôtre et aussi sur le régime communiste en Tchécoslovaquie. Dans le milieu accueillant de l’Alliance française, nous pouvions aussi acheter le livre de Mme Lefeuvre dans lequel est décrit en détail l’époque dans laquelle la vie d’Ivanka s’est transformée. Ivanka Lefeuvre a écrit ce livre elle-même et il est intitulé «La migration 82». Pour moi, c’était une expérience vraiment agréable de rencontrer cette personne et faire connaissance de l’époque qu’on n’a pas connu, heureusement.

Tereza Novotná, 5. E

Měli jsme příležitost setkat se s paní Ivankou Lefeuvre, roz. Šimkovou. Je to velmi komunikativní dáma. S komunistickým režimem měla velmi negativní zkušenosti a lze říct, že i ona sama byla pro komunistický režim velkým problémem. Byla proto nucena emigrovat do Francie, konkrétně do města Limoges. O svých zážitcích napsala knihu. Je to příběh, se kterým bychom se určitě měli seznámit a lépe tak pochopit to, co se dělo v socialistickém Československu.

Nous avons rencontré Ivanka Lefeuvre, née Ivanka Šimková. C’est une femme qui a été trés communicative ce matin. Elle a eu beaucoup de problèmes avec les communistes ou on peut dire que les communistes ont eu beaucoup de problèmes avec elle. C’est pourquoi elle a immigré en France, concrètement à Limoges. Elle a ecrit un livre sur ses expériences. C’est une histoire que nous devons savoir parce que c’est important de savoir ce qui se passait en République socialiste tchécoslovaque.

Jan Chiotellis, 4. E

Související články


« zpět