Tigrid pomáhá

25. 4. 2018

Líbí se vám myšlenka dobrovolnictví? Studentům 1.A JGPT ano, proto se zájmem vyslechli přednášku pracovnic mezinárodní humanitární organizace ADRA, které naši školu dne 17. 4. navštívily.

Studenti se dozvěděli, že hlavním posláním organizace je poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Na mnoha příkladech bylo ukázáno, že ADRA pomáhá dětem, seniorům, umírajícím a zdravotně postiženým osobám. A jak? Odborně vyškolení dobrovolníci působí v zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby nebo v domácnostech klientů a pomáhají zahánět jejich pocit osamění a izolování od okolního světa, chodí s nimi na procházky, čtou jim a naslouchají.

Způsobů dobrovolnictví je celá řada a studenti JGPT se pro začátek rozhodli zapojit se do veřejné sbírky, kterou Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava pořádá ve dnech 25.–26. 4.

Když naše studenty či jiné dobrovolníky pracující pro Dobrovolnické centrum ADRA v ulicích města Ostravy potkáte, nebuďte lhostejní a přispějte dle svých možností. Pokud darujete alespoň 50 Kč, jako dárek dostanete symbol letošní sbírky nazvané „Pomoc letí“ a uvidíte, že opravdu letíííí.

Více informací najdete na www.adraostrava.cz.

Mgr. K. Broukalová

Související články


« zpět