Rodičům patří dík

16. 11. 2017

Dne 9. listopadu v podvečer jsme pro rodiče našich žáků pořádali ve škole přednášku o komunikaci. Pozvali jsme si odborníka Mgr. Tomáše Zmiju, který pracuje jako mediátor.

Setkání se protáhlo téměř na dvě hodiny. Diskutovalo se o mnohých problémech, se kterými se v životě potkáváme, a to nejen při komunikaci. Mluvilo se o vztazích a možných komplikacích, o hledání cest. Nevím, jestli všichni dostali odpovědi na své otázky, nevím, jestli bylo avizované téma zcela naplněno. Jedno je však jisté. Rodičům, kteří se přednášky zúčastnili, rozhodně patří velký dík. Nejen za samotný fakt, že přišli, ale především za jejich aktivní účast v diskusi a za jejich otevřenost. S rodiči se sice scházíme na třídních schůzkách či při pravidelných konzultacích, ale zmiňované setkání bylo jiné. Bylo velmi otevřené a spontánní. A bylo poučné i pro nás učitele.

Stále přemýšlíme, jak udělat co nejlépe, aby žáci nejen úspěšně studovali, ale především aby se u nás cítili dobře. A propojení školy a rodiny k tomu může napomoci. Čtvrteční večer nás inspiroval k myšlence zavést ve škole občasná neformální setkávání s rodiči. Cítíme, že podobné akce mohou být užitečné nejen pro nás učitele a snad i pro rodiče, ale především pro jejich děti, naše žáky. A tak díky rodičům, kteří ve zmiňovaný listopadový podvečer vážili cestu k nám do Poruby, nejspíše vznikne u nás ve škole i nová tradice.

Jana Tomalová

Související články


« zpět