Představení o Martinu Lutheru Kingovi

26. 10. 2015

Dne 23. 10. 2015 shlédlo 52 studentů naší školy divadelní představení v anglickém jazyce o významné osobnosti americké historie Martinu Lutheru Kingovi. Tohoto muže si většina z nás spojuje s jeho slavným projevem z roku 1963 „I have a dream“, jenž byl voláním po rovnosti ras a konci diskriminace v USA.

Díky tomuto představení jsme měli možnost poznat blíže okolnosti, které vedly k začátku jeho kariéry bojovníka za lidská práva. Děj této divadelní hry nás přenesl na počátek 50. let 20. století do města Montgomery ve státě Alabama, kde M. L. King působil jako kazatel. Právě tam se po odvážném činu Rosy Parks, jež odmítla uvolnit místo v autobuse vyhrazené bělošským obyvatelům, rozhořely protesty proti místním segregačním zákonům. M. L. King, hlásající metodu „bojovného nenásilí“, se díky svému přesvědčení, inteligenci a charisma brzy stává uznávaným vůdcem pochodů a demonstrací, které postupně vedou ke zrušení segregačních zákonů. Na druhou stranu nám toto představení zprostředkovalo pohled na M. L. Kinga jako na obyčejného člověka, který o sobě samém často pochybuje a který není schopen odolat svodům a neřestem.

Po závěrečné scéně, jež zachycuje tragickou událost ze dne 4. dubna 1968, kdy byl život M. L. Kinga násilně ukončen atentátem v Memphisu, obecenstvo ocenilo vynikající herecký, ale i pěvecký výkon členů divadelního spolku TNT Theatre Britain, který toto představení v Domě kultury města Ostravy odehrál, potleskem ve stoje.

Mgr. Karin Broukalová

Související články


« zpět