Ostravské setkání českých a polských studentů

13. 11. 2018

Ve dnech 25.–27. října 2018 se uskutečnila první část VII. ročníku mezinárodní výměny s polskými studenty. Nabídla účastníkům setkání s českou historií, Ostravou, jejími památkami a významnými historickými místy. Akce se konala v rámci projektu spolku PANT, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

Letošní česko-polské studentské výměny se zúčastnili studenti z krakovského VII. prywatnego liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja a ostravského Jazykového gymnázia Pavla Tigrida.

V Centru PANT vyslechli účastníci výměny prezentaci členů Československé obce legionářské. Následovala procházka historickým jádrem Ostravy, spojená s výkladem o jeho dějinách. Exkurze začala na Masarykově náměstí, následoval výklad o kostelu svatého Václava a poté studenti obdrželi informace o mostu Miloše Sýkory. Potom se skupina českých a polských studentů vrátila na Masarykovo náměstí a dozvěděla se více o soše svatého Floriána. Studenti se také seznámili s místem, kde své dětství prožil významný britský filmový režisér českého původu, producent a představitel hnutí Free Cinema Karel Reisz. Následovalo představení katedrály Božského spasitele. Naše skupina se dále vydala do Husova sadu, po ulici 30. dubna se dostala k Nové radnici a tam prohlídku završila. Den byl zakončen společnou večeří a rozloučením s novými přáteli.

Páteční program začal v Dolní oblasti Vítkovice v prostoru muzea U6, kde jsme si mohli vyzkoušet například fungování páky nebo řízení kamionu na simulátoru. Po prohlídce muzea následovala exkurze vysokopecního okruhu. Rozhlédli jsme se ze špičky věže Bolt Toweru a řekli jsme si něco o vlivu a důsledcích industrializace na Ostravsku. Po této části programu jsme šli k radnici městského obvodu Vítkovice, kde začala prohlídka historického jádra Vítkovic. Po večeři jsme absolvovali integrační hry, v jejichž průběhu jsme si navzájem pokládali různé otázky například ohledně školy nebo o vztazích mezi Polskem a Českou republikou.

V sobotu jsme společně prošli trasu kolem naší školy až k Hlavní třídě. Následně nás vyzvedl minibus a odjeli jsme se podívat do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Odtud jsme se přesunuli do Darkoviček, kde jsme navštívili opevněný bunkr; přitom jsme se rozdělili na dvě skupiny (jen čeští a jen polští studenti).

Tři dny společných zážitků při poznávání Ostravy a okolí byly rozhodně přínosem po obě strany, jak polskou, tak českou. Měli jsme možnost navzájem se seznámit a poznat.

Autoři textu článku: Milan Ámal Džuga,Štěpán Dorotík, Adam Holuša a Denis Groer
(studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba)

Záštita a partnerství nad setkáním

Záštitu a partnerství nad setkáním převzali Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR (akce se konala v rámci projektu spolku PANT, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra)

Organizační tým

Marcel Mahdal: učitel ZSV a dějepisu na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba
Paweł Rogala: učitel angličtiny na VII. prywatnem liceum ogólnokształcącem im. Mikołaja Reja

 

Související články


« zpět