Čtenáři v Kuksu aneb Barokní cesta do minulosti

29. 5. 2023

Čtvrtého a pátého května se pod dohledem paní profesorky Myslikovjanové uskutečnila dvoudenní exkurze Čtenářského klubu do barokního Kuksu ve východních Čechách.

Odměnou za celoroční snahu byla pro nás coby nadšené čtenáře návštěva Kuksu, místa, které v době baroka dokázalo propojit českou kulturu s německými, francouzskými a italskými vlivy.

Co vše nám přinesl první den exkurze? Po dlouhé cestě vlakem jsme dorazili do Žirče, městečka sousedícího s Kuksem. Odtud jsme pokračovali směrem k Betlému sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Procházka po lesní stezce lemované vysokými stromy s čerstvě zeleným jarním listím, poustevnami a vedle Braunova Betléma také dalšími sochami nám přinesla první závan baroka stejně jako příjemné protažení po dlouhém sezení ve vlaku.

S hřejivými paprsky slunce v zádech jsme došli ke Křížové cestě 21. století a vesničce Stanovice. Občerstvili jsme se v tamním Šporkově mlýně a pak podél řeky doputovali do cíle naší cesty, tedy do Kuksu. Po krátké obhlídce malebného barokního hospitálu a přilehlé bylinkové zahrádky na „Břehu smrti“ jsme se ubytovali v Rentzově muzeu, historické budově stojící na levém břehu Labe, „Břehu života“.

Následující večerní program probíhal v režii profesora Bohadla, vedoucího barokních studií Univerzity Hradec Králové. Seznámili jsme se s historií Kuksu a taky si zazpívali téměř nekonečnou barokní píseň (Bonreposkou árii) za doprovodu kytary a spinetu. Další aktivita využívala obrázků, které byly inspirací pro sochy trpaslíků, jež kdysi stály pod hospitálem na rejdišti u řeky. Ke každému trpaslíkovi náležel stručný text v němčině, příp. ve francouzštině, a úkolem nás jakožto správných studentů jazykového gymnázia bylo text přeložit. V závěru večera jsme byli rozděleni do skupin po čtyřech a postupně jsme podnikli exkurzi do Theatrum mundi, tedy do Galerie loutek. Čekal nás jedinečný zážitek: prostřednictvím 360° audia jsme se stali součástí barokního příběhu, aniž by se některá ze všudypřítomných loutek pohnula.

Druhého dne dopoledne byla některým z nás umožněna prohlídka interiéru hospitálu, zatímco ostatní debatovali s panem profesorem o překladu textů pod obrázky trpaslíků. Během prohlídky jsme se dozvěděli více o historii celého hospitálu a také o jeho zakladateli hraběti Šporkovi. Součástí areálu hospitálu je působivý kostel Nejsvětější Trojice, cyklus nástěnných maleb Tanec smrti a kouzelná lékárna U Granátového jablka, druhá nejstarší ve střední Evropě. Vstoupili jsme samozřejmě i do lapidária se známými sochami Ctností a Neřestí, s jejichž kopiemi jsme se setkali již předchozí den venku před hospitálem.

Po skončení prohlídky se celá naše výprava opět shromáždila a se sbalenými zavazadly zamířila na terasu blízké restaurace vychutnat si oběd. Pak jsme se naposledy rozhlédli po Kuksu zalitém jarním sluncem a podívali se do tváře Ctnostem i Neřestem… Vrátíme se sem ještě někdy?

Karolína Vajdová a Isabela Spilková (3. A)

Související články


« zpět