Ostravská část VIII. ročníku česko-polské studentské výměny

28. 11. 2019

Ve dnech 18.–20. listopadu 2019 se uskutečnila druhá část VIII. ročníku mezinárodní výměny s polskými studenty. Vzhledem k 30. výročí sametové revoluce byla akce zaměřena zejména na události roku 1989 v Polsku a Československu. Nabídla účastníkům setkání s polskou historií, Ostravou a Olomoucí, jejich památkami a významnými historickými místy. Akce se konala v rámci projektu spolku PANT, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra. Letošní česko-polské studentské výměny se zúčastnili studenti z krakovského VII. prywatnego liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja a ostravského Jazykového gymnázia Pavla Tigrida.

V následujícím textu popisují studenti a studentky Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě svůj pohled na exkurzi:

Pondělí 18. 11. 2019

S polskou skupinou jsme se setkali na společném obědě. Po něm jsme se přesunuli do Galerie výtvarného umění, kde jsme si samostatně prohlédli výstavu „Bedřichovický poledník“ od současné umělkyně Kateřiny Šedé. Výstava byla unikátním spojením mnoha audionahrávek, které si návštěvník měl možnost poslechnout ve sluchátkách nainstalovaných londýnských telefonních budek, a různých deskových her a krátkých textů, které byly vytvořeny Kateřinou Šedou a uloženy v jednotlivých budkách. Následně jsme absolvovali komentovanou prohlídku výstavy slovenského umělce Rudolfa Sikory „Konec světa?“ spojenou s workshopem. Naším úkolem bylo vytvořit libovolnou instalaci z poskytnutých materiálů na téma ekologické problémy. Workshop nám pomohl se důkladněji zamyslet nad tématem výstavy a jeho naléhavostí. Z galerie jsme pokračovali na Masarykovo náměstí. Tam jsme si měli možnost prohlédnout stánky k projektu SametOVA!!! a někteří z nás si vyrobili vlastní klíče jako symbol událostí sametové revoluce. Pokračovali jsme na místa v okolí Masarykova náměstí klíčová pro moderní dějiny – místo bývalé největší synagogy v Ostravě, most Miloše Sýkory a Krajský soud s vazební věznicí.

Úterý 19. 11. 2019

Druhý den česko-polské výměny v Ostravě jsme započali ranním srazem na Alšově náměstí v Porubě. Zde jsme si vyslechli spoustu zajímavých informací jak o výstavbě Poruby jako obytné části pro dělníky, tak o architektonickém stylu sorela, ve kterém byla Poruba postavena. Po procházce Hlavní třídou jsme se podívali i k Oblouku a pak jsme se přesunuli do budovy Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, kterou jsme si krátce prohlédli, a řekli si i pár slov k osobnosti Pavla Tigrida. Jelikož nám zbyl nějaký čas, pobyli jsme ještě v Centru PANT, kde polští studenti přednesli připravené prezentace o významných českých osobnostech spojených především s rokem 1989. Poté jsme se přesunuli na oběd do restaurace La petite conversation. Po vydatném jídle jsme se vydali na návštěvu Generálního konzulátu Polské republiky, kde jsme pohovořili s paní generální konzulkou Izabellou Wołłejko-Chwastowicz a přečetli si jednu z esejí Václava Havla, Moc bezmocných, v českém i polském jazyce. Z konzulátu jsme zamířili rovnou do oblasti Dolních Vítkovic, kde jsme se poučili o historii výroby surového železa v Ostravě. Na závěr jsme navštívili Bolt Tower s výhledem na celou noční Ostravu. Společný program jsme zakončili večeří v Centru PANT.

Středa 19. 11. 2019

Třetí den české části česko-polské výměny se konal v Olomouci. Tam jsme společně s polskými studenty navštívili spoustu míst spjatých s historií. Poobědvali jsme v dobré nepálské restauraci v centru města. Hlavní část exkurze se odehrála v Galerii moderního umění, kde jsme pracovali ve smíšených skupinách a využívali výstavy fotografií z listopadu 1989. Výstava nebyla příliš rozsáhlá, fotografie však byly velmi dobře zvoleny a komentáře k nim výstižně vysvětlovaly listopadové události. Po workshopu následoval volný čas v centru města a po zhodnocení celé akce jsme se s polskými studenty rozloučili a jeli domů.

Záštita a partnerství nad setkáním

Záštitu nad setkáním převzali Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR.

Organizační tým

Marcel Mahdal: učitel ZSV a dějepisu na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba
Paweł Rogala: učitel angličtiny na VII. prywatnem liceum ogólnokształcącem im. Mikołaja Reja

Související články


« zpět