Migrace Adama a Evy na vrchol SOČ. Zářezy našich vyslanců v letošním krajském kole prestižního vědeckého klání

8. 5. 2020

V nezvyklých podmínkách dlouhých vláken diskusního fóra se letos odehrávalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V babylonu příspěvků se však nakonec zablýskla dvě jména – Karel Bilčík a Aneta Odrihocká (oba z naší 5. E), kteří suverénně ovládli první dvě místa v oboru č. 15, jenž pokrývá tematiku kultury, umění a umělecké tvorby. Bronz si odnesl Richard Smrž z Wichterlova gymnázia.

Karel Bilčík se zabýval tím, jak různé internetové deníky nahlížejí na fenomén migrace; pro svůj výzkum zvolil neobvyklou metodologii, která propojuje stylistiku a matematiku. Zjistil mimo jiné to, že Hospodářské noviny podrobně analyzují mechanismus přerozdělení uprchlíků a že deník Blesk používá taktiku příběhového střihu, zaměřuje se na osudy konkrétních migrantů a disponuje poměrně expresivním lexikem; naproti tomu iDnes.cz vždy vztahuje migraci k české politické scéně, staví na názoru osobností s mezinárodním přesahem a významně se věnuje otázce přizpůsobivosti migrantů.

Aneta Odrihocká zkoumala proměny archetypálních postav Adama a Evy ve vybraných dílech české poezie 20. století. Na básně Wolkerovy, Šiktancovy, Honsovy, Holanovy a Petra Hrušky aplikovala psychoanalyticky zabarvenou metodu pečlivého čtení a zjistila, že vztah mezi praotcem a pramatkou je ve všech dílech podstatně narušen − někde ženská postava chybí úplně (Petr Hruška), jinde se problematizuje její krása (Vladimír Holan); u Wolkera je pak žena nositelkou zrady, zatímco u mytologizačně laděného Šiktance se pojí s dalším důležitým archetypem – vodou.

Oba naši žáci získali pochvalné ohlasy už na počátku diskusního dne. Práce Karla Bilčíka byla ohodnocena jako metodologicky i odborně velmi vyspělá a překračující požadavky SOČ; oceněna byla také jeho prezentace, v níž dokázal, že se v dané problematice dobře orientuje. Aneta Odrihocká byla vyzdvižena za kvalitní a „šmrncovní“ zpracování práce a dobré komunikační a prezentační dovednosti.

Karel bude náš kraj reprezentovat na celostátní přehlídce SOČ, která by se měla konat v první polovině června; Aneta bude zařazena do licitace, na jejímž základě se rozhodne, zdali postoupí dále. Úspěch našich žáků ukazuje, že Tigrid má ve svých vědeckých talentech velký, dosud ne zcela využitý potenciál. Nezapomínejme proto, že to, co ze sebe vydávají naši žáci v lavici, v žádném případě není jejich maximum!

Související články


« zpět