Karolína Vajdová v ústředním kole Olympiády v českém jazyce! Interview s úspěšnou jazykovou olympioničkou

30. 6. 2023

V minulém týdnu naše studentka Karolína Vajdová z 3. A zazářila v ústředním kole Olympiády v českém jazyce. Jaké to asi bylo? Zeptáme se!

Karolíno, vítej! Pověz nám něco málo o tom, kam ses podívala v rámci ústředního kola OČJ.

Týden jsem strávila v chatovém táboře ve Stráži nad Nežárkou. Také jsem zavítala do Třeboně, kde jsem navštívila Státní oblastní archiv a místní zámek.

V jakých olympijských disciplínách ses utkala se svými soupeři?

Soutěžilo se v mluveném projevu, gramatice a slohu.

A s jakými úkoly ses v těchto disciplínách potýkala?

Gramatické úlohy se týkaly především syntaxe. Jedním z úkolů byla například jazyková úprava gramaticky správných, ale nesrozumitelných vět. Dále jsme museli vymyslet pravidlo, které by těmto chybám zabránilo, aniž bychom použili syntaktickou terminologii. Co se týče mluveného projevu, naším úkolem bylo po krátké přípravě mluvit minutu před porotou na zadané téma.

Zmiňuješ porotu. Kdo byli porotci OČJ a jak se ti s nimi pracovalo?

Předsedou poroty byl jazykovědec doc. Karel Oliva. Mezi porotci byla také například vysokoškolská profesorka Marie Čechová, která je zároveň spoluzakladatelkou olympiády, dále třeba Martin Hrdina nebo Ladislav Janovec. Porotci byli velmi příjemní lidé, zodpovídali všechny naše dotazy a aktivně se zapojovali i do dalších našich aktivit.

Co pro tebe bylo na olympiádě největší výzvou?

Největší výzvou pro mě byly asi úlohy z gramatiky. Napsat slohovku bylo sice trochu stresující, ale přece o něco snazší a mluvený projev jsem měla za sebou tak rychle, že jsem si sotva všimla, že k něčemu došlo. Velkou část úkolů gramatické části tvořila formulace pravidel a jejich zdůvodnění – nebylo jednoduché to popsat a vysvětlit.

A co sis naopak nejvíce užila?

Psaní druhé slohovky na téma Vůně starých knih, které bylo spojené s návštěvou archivu. Bylo to téma, o kterém se mi psalo dobře.

Jaké bylo setkat se s dalšími finalisty OČJ?

Mezi finalisty panovaly přátelské vztahy a bylo velice obohacující setkat se s lidmi z různých koutů republiky. Vznikla tam také nová přátelství, která nejspíš budou trvat i nadále. 

Věnovali jste se mimo soutěžní úlohy i nějakým dalším aktivitám?

Určitě! Byli jsme rozděleni do „prsků“ (pracovních skupin) podle krajů, ze kterých pocházíme: Východ, Sever, Střed, domácí Jih a Zebra. Každý večer měla jedna ze skupin na starost program, skládající se z krátké scénky a her pro další účastníky. Jiná skupina se věnovala tvorbě vlastních novin, jako byl náš Bližní východ. Proběhl také volejbalový turnaj mezi prsky – volejbal byl oblíbenou kratochvílí během celého pobytu. Po vyhlášení výsledků olympiády jsme se sešli u táboráku.

Jaké jsou tvoje celkové dojmy? Doporučila bys účast na Olympiádě v českém jazyce i dalším studentům naší školy?

Samozřejmě! Je to výborná zkušenost. Poznala jsem mnoho nových přátel, s nimiž jsem se stala členkou Klubu OČJ, který nabízí možnost účastnit se táborů a srazů s bývalými účastníky. Bylo také velmi přínosné se setkat s vedoucími a porotci, a to jak z hlediska nových poznatků z češtiny, tak i pro možnost diskuze o mém budoucím vysokoškolském zaměření.

Ptala se Isabela Spilková (3. A)

Související články


« zpět