Dny duševního zdraví 2024

18. 3. 2024

Ve dnech 4.–7. 3. 2024 se na naší škole už druhým rokem uskutečnily dny zaměřené na duševní zdraví žáků. Ve spolupráci se studenty Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a jejich skupiny „NARATIV FF OU“ si mohli naši žáci vybrat z několika seminářů a workshopů, zaměřených na destigmatizaci psychických poruch. Cílem těchto setkání je tak zároveň vést žáky k toleranci, empatii a porozumění. Přáním jak projektu, tak i školy je rovněž motivovat žáky k tomu, aby si šli za svými cíli a sny, a vlivem sdílených příběhů peer konzultantů jim ukázat, že to není nemožné.

Asi 170 žáků se zúčastnilo seminářů skupiny studentů „NARATIV“; semináře pojednávaly o hraniční poruše osobnosti, bipolární afektivní poruše nebo o poruchách příjmu potravy (ve spolupráci s vedoucí organizace Anabell v Ostravě paní Vladimírou Osadníkovou). Další workshopy, např. úvod do muzikoterapie a arteterapie, naplánovaly a uskutečnily kolegyně Sylva Švidrnochová a Tereza Šimonková samy a ohlas žáků na tyto workshopy byl velice pozitivní.

Kromě této činnosti se budeme snažit pojmout tyto dny i jako příležitost seberealizace pro samotné žáky i učitele. Usilujeme o propojenost a otevřenost v komunikaci, a proto nabízíme možnost uplatnění žákům i učitelům, kteří vidí v naší činnosti smysl.

Zuzana Batková
metodik prevence

Související články


« zpět