Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy

Naše škola se zapojila do projektu Digitalizujeme školu a z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila finanční prostředky k dosažení těchto cílů:

    • cíl č. 172 zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia;
    • cíl č. 173 zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
    • cíl č. 174 zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Související články