Tigrid běží za svobodu a demokracii

10. 11. 2022

Žáci a učitelé naší školy si v úterý 15. listopadu připomenou výročí sametové revoluce happeningem „Tigrid běží za svobodu a demokracii“. Půjde o štafetový běh, kdy se symbolickým štafetovým kolíkem stanou texty Pavla Tigrida a Charty 77, které si studenti „předají“ jejich veřejnou prezentací na prostranstvích Hlavní třídy v Porubě.

Letos si učitelé a žáci školy připomenou vítězství nad komunistickou totalitou happeningem – štafetovým během v prostoru centra Poruby. Běh, pohyb prostorem, symbolizuje volnost, svobodu a také rovnost (na startu i v cíli) a pomyslným štafetovým kolíkem se stanou texty Pavla Tigrida a Charty 77, ve kterých se jejich autoři svobody a demokracie dovolávají.

Účastníci symbolického běhu se na místech „předávky“ a „vystoupení“ (viz mapku) čtením nahlas seznámí s obsahem těchto dobových dokumentů a symbolicky si tak jejich ideu „předají“. Budeme rádi, když se veřejného čtení zúčastní i lidé z ulice a podaří se nám tak popularizovat nejen naši vzpomínkovou akci, ale také osobu Pavla Tigrida, což vnímáme v našem městě stále jako velmi žádoucí.

Běžci v čele pelotonu ponesou vlajky ČR a školy (první krátký úsek povede paní ředitelka), tempo i trasa jsou zvoleny tak, aby je všichni (i ti méně zdatní) zvládli.

Po vystoupení na Alšově náměstí se celá skupina pozvolným během přesune do školy a tím akci ukončí.

Trasa je vedena po chodnících. Běžci budou u školy rozděleni na dvě skupiny, přičemž 1. proběhne Hlavní třídu dolů směrem k ulici Francouzské, 2. skupina se zatím přesune pěšky na plácek ke Floridě, tam dojde k „předávce“ a zbytek trasy na Alšovo náměstí zvládne během skupina č. 2.

Z Alšova náměstí, po vystoupení, poběží všichni kolem DK Poklad zpět do školy.

Akce se koná pouze za přijatelného počasí.

Související články


« zpět