Studentka francouzské třídy odchází studovat na lyceum Carnot do Dijonu

10. 7. 2018

Emilie si splnila sen. Od prvního okamžiku, kdy uslyšela zpěvné tóny francouzštiny, věděla, že se jí jeden z nejkrásnějších jazyků světa stane osudným. Čím více pronikala do tajů nesnadných slůvek a spletité gramatiky, tím si byla ve svém přesvědčení jistější. Ani minutu neváhala, když se dozvěděla o možnosti tříletého studia ve Francii, navíc na vyhlášeném lyceu Carnot v Dijonu.

„Věděla jsem, že pokud budu usilovně pracovat, budu na Carnotovo lyceum přijata. I když mě to stálo hodně času a námahy a pokoušela jsem se o to dvakrát, s pomocí paní profesorky Pitříkové se mi podařilo svého cíle dosáhnout. Věřím, že moje rozhodnutí odjet je správné a pomůže mi získat spoustu zkušeností, které budu v budoucnu využívat,“ říká Emilie.

Naše studentka prošla dlouhým a náročným výběrovým řízením za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, zástupců francouzských lyceí a územní správy. Odjet na tři roky studovat do Francie se každoročně podaří jen deseti Čechům. Je to pro ně výjimečná osobní zkušenost a zároveň velká šance pro jejich další profesní kariéru. České sekce ve Francii existují už více než sto let. Jsou otevřené nadaným a motivovaným studentům, umožní jim poznat jinou kulturu a zdokonalit se v jazyce, který je často záludný i pro samotné Francouze. V patnácti letech se studenti musí náhle stát dospělými lidmi nesoucími za sebe zodpovědnost v cizí zemi vzdálené stovky kilometrů od domova a přátel.

A tak Emilii budeme držet palce a jednohlasně všichni přát „Bonne chance“!

Sekce francouzského jazyka

Související články


« zpět


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka