Studenti opět obnovují paměť kraje

12. 6. 2016

Také i letos, stejně jako v předchozích letech, se studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě zúčastnili projektu, při kterém mohli mapovat osudy více než dvou desítek osob z regionu severní Moravy a Slezska. To vše díky exkluzivní spolupráci s University of Southern California Shoah Foundation.

Díky tomu se podařilo objevit a zmapovat životní osudy, mimo jiné, pamětníka Maxe Mingala, jehož přežití bylo spojené s Oskarem Schindlerem, nebo Jehudu Bacona, který jako tzv. „osvětimský chlapec“ vypovídal během procesu s Eichmannem v Jeruzalémě. V obou případech se jedná o ostravské rodáky. Studenti pracovali jak s českými, tak s anglickými, německými a francouzskými interview. Každý si individuálně vybral svého pamětníka.

Úloha studentů spočívala především v tom, že měli za úkol v databázi z celkem cca 52 000 rozhovorů vyhledat vhodného pamětníka, který měl něco společného s moravskoslezským regionem. Po zhlédnutí jimi vybraných videí z databáze VHA on-line vytvořili krátké medailony osob přeživších druhou světovou válku. Jejich práce byla o to unikátnější, že mnohé z těchto osudů byly takto zpracovány vůbec poprvé. Studenti výběrového dějepisného semináře tak vlastně měli možnost se aktivně zapojit do badatelské činnosti. Projekt mohl proběhnout díky podpoře centra MALACH.

Pamětníci se ve svých výpovědích zabývali popisem vlastních zážitků nejen z období 2. světové války, nýbrž též z let předválečných i poválečných. A i když tyto jednotlivé osudy možná neměly globální význam, mohou nám napomoci k lepšímu pochopení událostí tehdejší doby i obohatit regionální historii.

Na projektu se ve školním roce 2015/2016 podíleli pod odborným vedením Marcela Mahdala tito studenti dějepisného semináře: Viktor Hubert, Jolanta Siwek, Katrin Renáčová, Patrik Rakošan, Jan Palkovský, Vít Maňas, Michaela Vavrečková, Mikoláš Rec, Marek Bednarz, Veronika Gojová, Daniela Sochová, Sára Meixnerová, Karolína Černochová, Sabina Škrobánková, Tereza Dobešová, Klára Dominiková, Kateřina Dziková, Ivana Tauberová, Karolína Haladová, Magdalena Pospíšilová, Tomáš Vlček, Kristýna Jurášková, Jiří Kutáč a Tomáš Síkora.

Článek napsali: Mikoláš Rec, Jan Palkovský

Zpracované medailony jsou k dispozici na webu Moderní dějiny.

Seznam zpracovaných interview s pamětníky:

 • Anna Grant
  narozena 7. září 1921 jako Anna Fink v Moravské Ostravě
 • Arnošt Lenzen
  narozen 1921 v Moravské Ostravě
 • Arthur Schiff
  narozen 20. prosince 1912 v Moravské Ostravě
 • Erna Kolb
  narozena v roce 1908 v Moravské Ostravě
 • Vera Silbiger Ray
  narezena 10. prosince 1932 v Ostravě-Vítkovicích
 • Elli Lederová
  narozena pod jménem Manheimerová 17. listopadu 1916 v Ostravě
 • Leo Scheuer
  narozen roku 1909 v Krakově
 • Harry Rooth
  narozen 8. března 1930 v Moravské Ostravě
 • Isaac Celnikier
  narozen 8. května 1923 ve Varšavě
 • Jan Mayer
  narozen 13. dubna roku 1925 v Moravské Ostravě
 • Jehuda Bacon
  narozen 28. července 1929 v Moravské Ostravě
 • Hana Vavrečková
  narozena 24. června 1938 v Ostravě
 • Pavel Vranský
  narozen 29. dubna 1921 pod jménem Wechsberg v Lipníku nad Bečvou
 • Jáchym Pelnář
  narozen 30. dubna 1918 v Ostravě
 • Renate Oehler Deutschmann
  narozena v Praze
 • Hilda Beran
  narozena se 18. srpna 1913 v Moravské Ostravě
 • Eva Hermannová
  narozena 22. července 1929 ve Vídni
 • Max Mingal
  narozen 3. února 1906 v Moravské Ostravě
 • Marek Morsel
  narozen 6. března roku 1907 v obci Wieliczka v Polsku
 • Ernest Koerner
  narozen dne 31. ledna 1924 v Moravské Ostravě
 • Alice Pastorová
  narozena pod jménem Flachová 11. února 1928 v Českém Těšíně
 • Vladislav Borský
  narozen dne 18. 8. 1918 v Ostravě-Zábřehu

Související články


« zpět