Regionální kolo Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

12. 5. 2017

Dne 23. 3. 2017 proběhla na naší škole výjimečná událost v podobě další milé návštěvy kulturní atašé paní Florence Saint-Ygnan. Cílem její cesty bylo tentokrát vyhlášení vítěze krajského kola Soutěže v hlasitém čtení francouzských básní. Paní Saint-Ygnan se osobně ujala role porotkyně a ve spolupráci s bývalou vedoucí a zakladatelkou francouzské sekce na našem gymnáziu, paní Vlastou Dubrokovou, rozhodla o vítězce Elišce Vaňkové (6. E), která bude naši školu čestně reprezentovat v celostátním kole této fascinující soutěže. Na druhém místě se umístila Nela Segarová (5. E) a na třetím František Bešta (2. A). Eliška a všichni zúčastnění soutěžící, včetně vyučujících, kteří se aktivně podíleli na přípravě studentů a na samotné realizaci této události, se již těší na jednodenní návštěvu Francouzského institutu v Praze; tam budou mít i krásné poslání – podpořit Elišku a vytvořit jí svou přítomností takové zázemí, aby při ústředním kole (31. 5. 2017) a před porotou, jejímiž členy budou francouzští herci Chantall Poulain a Eric Cénat, podala stejně ohromující výkon jako v Ostravě v kole regionálním.

Existence této soutěže je pro naši školu, člena Evropské sekce, potvrzením toho, že Francouzský institut vnímá naši práci velmi pozitivně a neváhá nás vyzvat ke spolupráci v rámci nejrůznějších projektů.

Hlasité čtení či recitace ve francouzštině před fórem lidí a u pultíku byla pro většinu z nás naprostou premiérou. Přesto se ukázalo, že i mladí lidé, pro které je mnohdy poezie čímsi vzdáleným, k ní našli cestu a za skvělé a přátelské atmosféry dokázali podat úžasný výkon, kterým překvapili nejen sami sebe, ale i samotnou porotu, jež podle svých vlastních slov měla velmi těžkou práci při vyřčení konečného verdiktu.

Závěrem bychom rádi poděkovali paní Saint-Ygnan za její skvělý nápad a studentům za jejich odvahu a nasazení.

Související články


« zpět