Příprava na krajské kolo soutěže v debatování

18. 2. 2016

Dne 17. února 2016 přišel na naši školu zástupce organizace Studentská Agora, aby zájemce z prvních, druhých a třetích ročníků seznámil se studentskými debatami, které Agora organizuje.

Tento workshop trval 90 minut. Přednášející nám nejprve pomocí prezentace představil celou společnost a její zaměření a poté se přesunul k důvodu tohoto setkání, jímž byly debaty. Studentům němčiny byly všechny zmíněné body velmi povědomé, jedná se v podstatě o českou obdobu německého Jugend debattiert international.

Byli jsme seznámeni s průběhem každé, šest minut trvající organizované debaty na určité kontroverzní téma, kde dva týmy debatérů zastávají zcela opačné názory a cílem je argumentací „porazit“ toho druhého. Výsledek hodnotí kvalifikovaná porota. Dále nám přednášející ukázal na videích i jiné typy debat a sami jsme se v týmech pokusili na takovou organizovanou debatu připravit. Nakonec jsme si vylosovali, zda budeme zastávat pro nebo proti argumenty, a šlo se na věc.

Všechny nasbírané informace ohledně správné volby zdrojů pro zjišťování a tvorbu vlastních argumentů a názorů přes strukturu projevu až po správný přednes, pozorné naslouchání protistrany nevyjímaje, jsou určitě přínosné i pro každodenní život nás všech. Myslím, že se dokonce našlo i pár zájemců, kteří by si rádi zkusili takovou debatu naostro.

autor: Karel Oprchal, 3

Související články


« zpět