Oslavy 10. výročí existence evropské sekce na našem gymnáziu

17. 1. 2020

Sobota 9. listopadu 2019 se zapsala do historie předmětové sekce francouzského jazyka zlatým písmem. Celý tento krásný den se nesl ve slavnostním duchu již proto, že započal Dnem otevřených dveří, který je pro nás vždy svátkem. Rádi vítáme hosty, kteří neváhají navštívit naše gymnázium, aby se blíže seznámili s vyučujícími francouzské sekce, stejně jako s osobnostmi speciálně přizvanými k této události – a také s programem spojeným se studiem francouzského jazyka u nás.

Ve dvě hodiny odpoledne, bezprostředně po ukončení Dne otevřených dveří, se prostory gymnázia otevřely v pořadí již druhé významné události, kterou byla oslava 10. výročí existence evropské sekce (tj. specifického typu studia francouzštiny) na našem gymnáziu. Velkolepá akce, které předcházely několikaměsíční přípravy, se nesla v duchu společenského odpoledního koktejlu s nezapomenutelným rautem, na jehož přípravě se podíleli studenti Střední školy společného stravování ve spolupráci s našimi studenty francouzštiny. Pozvání přijali vzácní hosté. Velmi jsme si považovali návštěvy náměstka hejtmana pana Folwarczného, atašé pro francouzský jazyk paní Hélène Buisson z Francouzského institutu, stejně jako paní Lucie Ševčíkové, která reprezentuje oddělení mezinárodních vztahů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Další významní hosté, mezi nimiž figurovali ředitelé Francouzské aliance v Ostravě a v Brně, pánové Valentin Angevin a Jiří Votava, společně s dlouholetou vedoucí francouzské sekce JGPT paní Vlastou Dubrokovou byli následováni našimi bývalými kolegy a osobnostmi frankofonního světa, se kterými udržujeme jedinečnou spolupráci díky paní Delalande, která působí na Masarykově univerzitě v Brně. Propaguje francouzský jazyk a možnost získání diplomu, který uznává jak Masarykova univerzita, tak univerzita v Rennes.

Početnou a dynamickou skupinu vzácných hostů představovali naši absolventi, kteří nás poctili svou přítomností a svědectvími s doprovodnými prezentacemi, prostřednictvím nichž nám přiblížili svá studia ve Francii, včetně svého současného profesního působení. Všichni se shodli v názoru, že naše gymnázium jim poskytlo výborný základ k další profilaci v zahraničí a k dosažení vysněných profesí. Oblasti současného profesního působení našich absolventů jsou rozmanité – pohybují se ve světě práva, obchodu, kultury, administrativy i medicíny.

V průběhu odpoledne, jímž nás brilantně provedli naši skvělí moderátoři z 5. E Kateřina Kučerová a Jan Mitták, vystoupili také současní studenti se svými prezentacemi pracovních stáží v Bretani a se zpěvem francouzských písní. Všichni vystupující, frankofonní i frankofilní hosté přednesli své příspěvky ve francouzštině s následným krátkým shrnutím v českém jazyce pro návštěvníky, které s akcí nespojovala znalost francouzského jazyka, nýbrž upřímný zájem o aktivity francouzské sekce JGPT.

Úplný závěr večera patřil poslednímu z našich vzácných hostů, teprve jedenáctileté Amálce Kacířové, která všechny okouzlila svou úžasnou interpretací písně slavné Edith Piaf „Sous le ciel de Paris“.

Děkujeme všem zúčastněným – nejen těm, kteří si připravili fantastické prezentace, ale i těm, kteří vyjádřili svou přítomností zájem o naši práci! Všichni jsme si znovu uvědomili, že francouzština nás navždy prostoupila a spojila v jednu velkou „Tigridovu rodinu“, která se nepřestává rozrůstat.

Allez les Tigrid!

Mgr. Klára Habboudji

Související články


« zpět