Nabídka studentům aneb studenti se učí, jak řídit společnost…

8. 9. 2016

I v letošním roce přicházejí do naší školy nabídky studentům, aby se účastnili různých celostátních projektů v oblasti společenských věd a celospolečenského dění. Jde například o tzv. Český model amerického kongresu, Pražský studentský summit, Evropský parlament mládeže a řada dalších.

Smyslem projektů je podpora účastníků v samostatném a zodpovědném přístupu k dalšímu studiu a aktivnímu zapojení se do společnosti a zároveň celkový rozvoj jejich osobnosti a dovedností. Účastníci se učí toleranci, vzájemnému pochopení a kritickému myšlení, správné argumentaci a hledání řešení. Cílem projektu je odborně připravený, aktivní, sebevědomý, ale naslouchající člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, veřejně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat.

Přečtěte si, co o tom píše jeden z loňských účastníků, který případným zájemcům předá rád informace také osobně.

Zaostřeno na Summit

Jak každý rok, tak i v loňském školním roce se od listopadu do dubna konal Pražský studentský summit (PSS). Největší vzdělávácí projekt svého druhu pro středoškoláky a vysokoškoláky v celé Evropě. V minulém ročníku ho za naši školu reprezentovali studenti Marek Krejča a Jan Chiotellis. Projektu se zúčastnili také bývalí studenti gymnázia a to Jakub Kaleta a Filip Vodvářka aj.

Ale co to Summit vlastně je? Prostřednictvím tohoto projektu pořádaným AMO si můžete vyzkoušet simulaci reálného jednání v OSN, NATO, EU či V4, kdy hájíte zájmy vašeho státu. Já, jakožto gymnazista, jsem si mohl vybrat mezi OSN a NATO. Zvolil jsem OSN a nakonec jsem se stal delegátem Argentiny v Envirometálním shromáždění (UNEA).

Teď už k samotnému průběhu PSS. Na PSS se dostanete poté, co úspěšně napíšete esej na zahraniční priority státu, který si vyberete (ačkoliv mi se to pro velkou konkurenci nepodařilo, tak mám naštěstí dobré kamarády, kteří mě vzali do delegace). Poté si projdete pěti workshopy, kde se můžete zúčastnit panelových diskuzí, seminářů atd. Například na prvním workshopu byla panelová diskuze ohledně lidských práv s Jiřím Dientsbierem či seminář s nejmladším radním v ČR Dominikem Ferim. Po absolvování těchto workoshopů se koná závěrečná konference, kde se už opravdu nemilosrdně jedná. Nejprve se však konference zahájí v hotelu Ambasador, kde budete mít možnost si poslechnout řadu významných politiků. Letos to byli například Karel Schwanzeberg, Michal Horáček, Dita Charanzová či kanadský ambasador Otto Jelinek. Následuje třídenní úporné jednání, na které se samozřejmě musíte pečlivě připravit. Každý výbor má svou agendu. Když budu mluvit kokrétně o svém výboru, tedy o UNEA, tak to letos bylo: 1) Nakládání s odpadem, 2) Mořské ekosystémy a za 3) Emisní povolenky. Po dobu workshopů jsem měl možnost si všechny tři body pečlivě projít a připravit se na ně. Na třetím workshopu, kdy jsme probírali mořské ekosystémy, jsem měl možnost poslechnout si přednášku experta na hydrobiologii z UP Martina Rulíka. Mimo to jsem si musel napsat na všechny tři body stanoviska, abych věděl, co budu zastávat a prosazovat. Společně s ostatními delegáty jsem pak vytvářel rezoluce, podávál pozměňovací návrhy či třeba dělal obstrukce. V závěru pak před námi stála rezoluce. Obsahovala množství kompromisů, aby vyhovovala co nejvíce státům.

I když vám to teď možná nepřijde, tak na PSS si užijete také spoustu zábavy. Získáte mnoho zkušeností, které vám nikdo nevezme. Zlepšíte si svů psaný i mluvený projev. Také se vám zlepší vaše argumentační schopnosti a posílí se vám sebevědomí, když poté vystupujete před větší skupinou lidí. Pokud se tedy budete rozhodovat, zda se zkusit dostat na PSS a vyzkoušet si tento projekt, rozhodně neváhejte. Stojí to za to!

Marek Krejča, 6. E

Související články


« zpět