Literární seminář na Akademii věd ČR i na univerzitách

6. 5. 2019

Kromě výuky na půdě gymnázia letos studenti literárního semináře navštívili odborníky na Akademii věd v Praze, zúčastnili se univerzitních konferencí v Ostravě a Opavě a také přivítali předního českého odborníka na latinskoamerickou literaturu 20. století.

O tom, jak může být zkoumání literatury zajímavé a praktické, se v letošním literárním semináři přesvědčují studenti průběžně. Již na podzim strávili den na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v Praze, kde je do literárního bádání zasvětili přední čeští vědci v čele s vedoucím ústavu, Ing. Pavlem Janáčkem, Ph.D., a jeho zástupcem PhDr. Karlem Pioreckým, Ph.D. Seminaristé se dozvěděli o využití moderních technologií v literární vědě, prohlédli si rozsáhlý knižní archiv a seznámili se s nejnovějším projektem Literární kroniky první republiky. Jen o den později se pak zúčastnili opavské konference Média / dějiny / společnost, věnované obrazu dějin 20. století v literatuře a filmu.

Ve druhém pololetí naše pozvání do semináře přijal doktor Jan Mlčoch, vedoucí Katedry romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, který proslovil poutavou přednášku o latinskoamerické literatuře 20. století. Tutéž univerzitu studenti rovněž navštívili, konkrétně Studentskou vědeckou konferenci Katedry české literatury a literární vědy. Zde měli možnost poslechnout si příspěvky jen o několik let starších kolegů, kteří již bohemistiku studují. Těmito společnými akcemi však výčet aktivit nekončí – studentka semináře Eva Plačková ze 4. B nás v prosinci reprezentovala na mezinárodní konferenci v Gdaňsku a aktuálně byla přijata na prestižní stáž na již zmíněnou Akademii věd ČR.

Mgr. Karel Střelec

Související články


« zpět

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT