Literární seminář na Akademii věd ČR i na univerzitách

6. 5. 2019

Kromě výuky na půdě gymnázia letos studenti literárního semináře navštívili odborníky na Akademii věd v Praze, zúčastnili se univerzitních konferencí v Ostravě a Opavě a také přivítali předního českého odborníka na latinskoamerickou literaturu 20. století.

O tom, jak může být zkoumání literatury zajímavé a praktické, se v letošním literárním semináři přesvědčují studenti průběžně. Již na podzim strávili den na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v Praze, kde je do literárního bádání zasvětili přední čeští vědci v čele s vedoucím ústavu, Ing. Pavlem Janáčkem, Ph.D., a jeho zástupcem PhDr. Karlem Pioreckým, Ph.D. Seminaristé se dozvěděli o využití moderních technologií v literární vědě, prohlédli si rozsáhlý knižní archiv a seznámili se s nejnovějším projektem Literární kroniky první republiky. Jen o den později se pak zúčastnili opavské konference Média / dějiny / společnost, věnované obrazu dějin 20. století v literatuře a filmu.

Ve druhém pololetí naše pozvání do semináře přijal doktor Jan Mlčoch, vedoucí Katedry romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, který proslovil poutavou přednášku o latinskoamerické literatuře 20. století. Tutéž univerzitu studenti rovněž navštívili, konkrétně Studentskou vědeckou konferenci Katedry české literatury a literární vědy. Zde měli možnost poslechnout si příspěvky jen o několik let starších kolegů, kteří již bohemistiku studují. Těmito společnými akcemi však výčet aktivit nekončí – studentka semináře Eva Plačková ze 4. B nás v prosinci reprezentovala na mezinárodní konferenci v Gdaňsku a aktuálně byla přijata na prestižní stáž na již zmíněnou Akademii věd ČR.

Mgr. Karel Střelec

Související články


« zpět