Letní stáž v Bretani – Le stage d’été en Bretagne

16. 10. 2023

Valérie

Hned na začátek musím říct, že odjet na stáž do Bretaně bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Je to skvělý způsob, jak poznat jinou kulturu, jiné zvyky a jiný život. Já, jako au pair, jsem se musela zcela přizpůsobit chodu francouzské domácnosti s dětmi a musím uznat, že je to opravdu něco jiného, než jsme zvyklí. Rodina mě moc hezky přivítala a cítila jsem se u nich jako doma. V pracovní době jsem trávila čas s dětmi, vařila jsem, uklízela, nebo jsem zkrátka pomáhala s tím, s čím bylo třeba. Ve volném čase a ve volných dnech jsem prozkoumávala krásy tamější vesnice nebo jsem jela na výlet do měst jako je Nantes, Rennes nebo třeba Vannes. Francouzi jsou velmi veselý a přátelský národ, proto jsem měla často možnost účastnit se oslav, večírků nebo rodinných obědů či večeří. Své léto 2023 bych neměnila a děkuji za příležitost tohle všechno prožít.

Dès le début, je dois dire que partir en Bretagne pour un stage a été l’une de mes meilleures décisions. C’est une excellente possibilité de connaître une culture différente, des coutumes différentes et une vie différente. En tant que fille au pair, j’ai dû m’adapter complètement à la gestion d’une vie française avec enfants et je dois avouer que c’est vraiment quelque chose de différent de ce dont nous sommes habitués. Ma famille m’a accueillie très gentiment et je me suis sentie comme chez moi avec eux. Pendant les heures de travail, je passais du temps avec les enfants, à cuisiner, à nettoyer ou simplement à aider avec tout ce qui était nécessaire. Pendant mon temps libre et mes jours de congé, j’ai exploré la beauté du village local ou je suis allée dans des villes comme Nantes, Rennes ou Vannes. Les Français sont une nation très joyeuse et amicale, j’ai donc souvent eu l’occasion de participer à des célébrations, des fêtes ou des déjeuners ou dîners de famille. Je ne changerais pas mon été 2023 et je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de vivre tout cela.

Veronika

Stejně jako další tři odvážné stážistky naší školy jsem se i já zúčastnila letní stáže v Bretani, přesněji v La balade du père Nicolas. V tomhle přírodně založeném parčíku, kde jsem pracovala v restauraci a v baru, jsem strávila dva nezapomenutelné měsíce. Během nich jsem nejen stihla procestovat bretaňská města, poznat zcela jiný rytmus života francouzského venkova a objevovat krásy místních piv, ale také poznat skvělé a neuvěřitelně milé lidičky.

Comme les trois autres stagiaires courageuses de notre école, j’ai également participé à un stage d’été en Bretagne, dans mon cas, à la Balade du père Nicolas. J’ai passé deux mois inoubliables dans ce parc de loisirs de nature où j’ai travaillé dans un resto et dans un bar. Pendant mon stage, j’ai non seulement parcouru les villes bretonnes, vécu un rythme de vie de la campagne française et découvert la beauté des bières locales, mais j’ai aussi rencontré des gens formidables et incroyablement gentils.

Gabriela

Moje stáž ve Francii mi přinesla mnoho zkušeností a zážitků. Je to úžasná příležitost pro cestovatele a dobrodruhy, kteří si chtějí přivydělat a něco se přiučit nejenom z jazyka, ale také z různých dovedností. Moji zaměstnavatelé byli velmi vstřícní a ochotní se vším pomoct. S kamarádkou jsme měly dva dny volna, které jsme využívaly buď poznáváním okolí nebo lenošením doma. Zažily jsme jeden z největších svátků Francie a poznali spoustu fajn lidí.

Mon stage en France m’a apporté beaucoup d’expériences. C’est une excellente occasion pour les voyageurs et les aventuriers qui veulent gagner de l’argent et apprendre non seulement la langue, mais aussi d’autres compétences. Mes employeurs étaient très serviables et prêts à m’ aider dans tous les domaines. Mon ami et moi, nous avions deux jours de congé, dont nous avons profité pour explorer la région ou pour fainéanter à la maison. Nous avons vécu l’une des plus grandes fêtes en France et rencontré beaucoup de gens sympathiques.

Klára

Těžko říct, jestli byla stáž v Bretani spíš pozitivní nebo negativní, jednoznačně byla intenzivní a nezapomenutelná. Přesto, že jsme neměly ty nejstarostlivější šéfy a v restauraci nejlehčí práci, jsme si náš pobyt užily díky volným dnům. Ty jsme trávily hlavně výletováním k moři, do okolních měst nebo s našimi skvělými kolegy z práce, kteří nám rozhodně velmi zpříjemnili jak práci, tak celý pobyt. Velkou výhodu vidím taky v překonání jazykové bariéry a strachu z mluvení, jelikož to byl JEDINÝ způsob, jak se s anglicky nemluvícími Francouzi domluvit. Na závěr bych tudíž ráda řekla, že jsem vděčná za tuto možnost a všechny zkušenosti a zážitky, které jsem si z Francie přivezla.

Difficile de dire si le stage en «Bretagne» a été plutôt positif ou négatif, il a été en tout cas intense et inoubliable. Malgré le fait que nous n’avions pas les patrons les plus attentifs et le travail le plus facile au restaurant, nous avons vraiment apprécié notre séjour grâce aux journées libres. Nous les avons passsées principalement à voyager à la mer, dans les villes voisines ou bien avec nos gentilles collègues de travail, qui ont certainement rendu notre stage et l’ensemble du séjour très agréables pour nous. Je vois aussi un gros avantage: à surmonter la barrière de la langue et la peur de parler, car c’était le SEUL moyen de communiquer avec des Français non anglophones. En conclusion, je voudrais dire que je suis reconnaissante de cette opportunité et toutes les expériences et jouissances que j’ai ramenées de notre stage en France.

Související články


« zpět