Stanovení termínů DT SČ a ústních zkoušek PČ MZ k 31. 3. 2021

31. 3. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, 

na základně Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 o maturitní zkoušce 

Oznamuji termín didaktických testů:

  • 24. 5. 2021 – Matematika, Anglický jazyk,
  • 25. 5. 2021 – Český jazyk a literatura,
  • 26. 5. 2021 – Matematika rozšiřující, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk.

Oznamuji mimořádný termín didaktických testů na spádových školách (určených krajským úřadem):

  • 7. 7. 2021 – Matematika, Anglický jazyk,
  • 8. 7. 2021 – Český jazyk a literatura,
  • 9. 7. 2021 – Matematika rozšiřující, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk. 

(Tento mimořádný termín je možné využít pouze tehdy, pokud se žák z důvodu onemocnění COVID-19 či z důvodu nařízené covid karantény řádně omluví ředitelce školy. Omluvu ředitelce školy a zároveň přihlášku k mimořádnému termínu konání didaktických testů musí žák podat ředitelce školy do 3 pracovních dnů od konání řádného termínu dané zkoušky.)

Stanovuji konání ústních profilových maturitních zkoušek na termín od pondělí 7. června 2021.  

Dne 31. 3. 2021
Ing. Monika Kocháňová

Související články


« zpět