Školské projektové dny Blázníš? No a! s organizací Spirála

8. 11. 2023

Na naší škole se ve dnech 2. 11., 6.11., 20. 11. a 4. 12. 2023 uskutečnily a uskuteční ve třídách 3. E, 2. A, 2. B a 3. C čtyři projektové dny zaměřené na prevenci v oblasti duševního zdraví a nemoci a podporu duševního zdraví ve školách. Program je určen pro mladé lidi od 15 do 25 let. Realizuje se formou tzv. školských dnů, kdy nás přímo ve škole navštívil projektový tým Spirála, a to na celé dopoledne.

Cílem těchto společných dní bylo zcitlivění tématu duševního zdraví, psychických problémů a odbourávání předsudků. Dozvěděli jsme se, co dělat, když se my nebo naši přátelé dostaneme do potíží, případně kam se obrátit o pomoc.

Vše probíhalo hravou a interaktivní formou, do které mohli být zapojeni i učitelé. Třídní učitel byl vítán a vnímán jako součást třídního kolektivu. Během programu jsme seděli společně v kruhu, diskutovali, spolupracovali ve skupinách, prezentovali výsledky společné práce, někdy hráli interaktivní hry.

Pro dobrou spolupráci bylo důležité, aby všichni aktivně naslouchali ostatním a respektovali, že mluví vždy jen jeden. Všichni měli právo říct svůj názor, právo na respektování názoru a právo říct ne.

Atmosféra je vždy důvěrná. To, co zaznělo v průběhu programu, by mělo zůstat důvěrné v rámci třídy. Tým Spirála nehlásí učitelům podrobnosti a nevynáší soukromé informace ze třídy s výjimkou situací, kde mu to nařizuje zákon. Jsou to žáci, kdo rozhoduje o míře důvěrnosti informací, které poskytnou. Měli možnost být upřímní o věcech, které někdy nejsou jednoduché, ale také si můžou některé informace nechat pro sebe nebo je říct někomu, komu důvěřují.

Mgr. Zuzana Batková

Související články


« zpět