Přijímací řízení na 6letý a 4letý obor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida

1. 12. 2020

V rámci přijímacího řízení na JGPT do šestiletého oboru a čtyřletého oboru budou uchazeči o studium konat centrálně zadávanou a vyhodnocovanou jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Termíny – čtyřletý obor

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny dva termíny (§ 60c odst. 1 ŠZ):

1. termín: pondělí 12. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
2. termín: úterý 13. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.   

Termíny – šestiletý obor

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny dva termíny (§ 60c odst. 1 ŠZ):

1. termín: středa 14. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.   

Náhradní termíny

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to:

náhradní termín k 1. termínu: středa 12. května 2021 (pro všechny obory),
náhradní termín k 2. termínu: čtvrtek 13. května 2021 (pro všechny obory).

Podpůrná opatření

Uchazeč, který k přihlášce ke vzdělávání přiloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, vykoná tuto zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (§ 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů).

Související články


« zpět