Organizace výuky žáků nižších ročníků gymnázia (1. E a 2. E) od 10. května 2021

6. 5. 2021

Milí rodiče, studentky a studenti,

od 10. května 2021 začne rotační výuka žáků nižších ročníků gymnázia (1. E a 2. E). V následujícím týdnu (10. – 14. 5. 2021) bude výuka rozdělena takto:

  • 1.E – prezenční výuka ve škole
  • 2.E – distanční online výuka doma

Pokud škola nedostane jiný pokyn (vlády či ministerstva), bude v dalších týdnech rotace pokračovat.

V pondělí ráno před první vyučovací hodinou se žáci 1. E budou sami testovat ve třídě pod dozorem vyučujícího této hodiny. Žáci se dostaví do třídy nejpozději 15 minut před začátkem první hodiny, kdy pod dohledem vyučujícího testování započne. Všichni musí dodržovat předepsaný postup při samotestování. (Video s návodem na samotestování žáků je k dispozici na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4). Žák, který bude mít pozitivní antigenní test na covid, bude odeslán do izolační místnosti v přízemí školy. Škola poté telefonicky vyzve zákonného zástupce, aby si své dítě ve škole neprodleně vyzvedl.

Všichni žáci se musí řídit zpřísněnými hygienickými pravidly, v pravidelných intervalech si umývat a dezinfikovat ruce a mít na ústech roušku/respirátor po celou dobu výuky i o přestávkách. Žáci si přinesou i náhradní roušku a sáček, do kterého případně odloží svou použitou znehodnocenou roušku.

Žáci přijdou do školy dostatečně oblečeni. Přestože se škola vytápí, nezbytná zvýšená frekvence větrání může navozovat pocit chladu.

Žáci průběžně sledují změny v rozvrhu hodin v systému Bakaláři.

Od 10. 5. budou (po předchozím objednání v elektronickém systému) k dispozici obědy pro žáky i zaměstnance školy. Také v jídelně žáci musí dodržovat zpřísněná hygienická pravidla, a navíc si sedat, pokud možno co nejdále od jiného strávníka.

Těšíme se na Vás.
Vedení školy

Související články


« zpět