Organizace výuky v týdnu 24. až 28. 4.

20. 5. 2021

Ve dnech 24. a 25. 5. je ve škole vyhlášeno ředitelské volno pro nematuritní ročníky (z důvodu konání didaktických testů maturitní zkoušky a z toho vyplývající potřeby uvolnění dostatečné kapacity tříd). V těchto dnech tedy pro žáky nematuritních ročníků nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.

Maturanti se dostaví k absolvování antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 do učeben půl hodiny před začátkem administrace zkoušky, tj.:

 • v pondělí v 7.30 hodin žáci absolvující didaktický test z matematiky,
 • v pondělí v 13.00 hodin žáci absolvující didaktický test z anglického jazyka,
 • sebetestování maturantů proběhne pod dohledem vyučujícího školy.
 • Žáci, kteří se těchto testů v pondělí 24. 5. neúčastní (Gabriela Mintělová, Zuzana Neuwirtová, Karel Bilčík, Daniela Skácelíková), antigenní test absolvují před didaktickým testem z českého jazyka v úterý 25. 5., kdy se dostaví na vrátnici v 7.30 hodin. Tito žáci si provedenou sebetestování pod dohledem provozního personálu školy.

 Výjimky z podmínky absolvovat antigenní test jsou:

 1. žák absolvoval nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom písemné potvrzení, nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami vyšetření s antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom písemné potvrzení, nebo
 3. má vystaven a předloží ke kontrole certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a předloží o tom písemné potvrzení.
 • Dne 25. 5. po ukončení didaktického testu z českého jazyka rozdají třídní učitelé maturantům výroční vysvědčení za maturitní ročník spolu s rozhodnutím ředitelky školy o nahrazení zkoušky z cizího jazyka u MZ.
 • Dne 26. 5. začíná prezenční výuka všech tříd (vyjma maturitních, které již mají ukončeno 2. pololetí školního roku). Podmínkou účastí žáků na prezenční výuce je podstoupení antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování. Toto sebetestování proběhne v učebnách před 1. vyučovací hodinou pod dohledem vyučujících této hodiny. Žáci se k testování do učeben dostaví v 7.30 hod. Z tohoto důvodu je výuka nultých hodin buď přesunuta na jiný den nebo zrušena. Výjimky z nutnosti absolvovat antigenní test u nematurantů jsou stejné jako výše uvedené.
 • Správný postup pro sebetestování je uveden na webových stránkách školy na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4.

Výše uvedené údaje se mohou v krajním případě z důvodu nařízení vlády či ministerstev změnit.

Vedení školy

Související články


« zpět