Opakované screeningové testování žáků

25. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích bude screeningové testování žáků probíhat následovně:

Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Dne 29. 11. 2021, stejně tak každé další pondělí, dojde na škole ke screeningovému testování žáků tzv. samoodběrem. Žádáme žáky, aby se k testování dostavili 30 minut před začátkem vyučování. Samoodběr provedou žáci pod dohledem vyučujícího v učebně, ve které následně proběhne vyučovací hodina dle aktuálního rozvrhu. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu na vrátnici školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří:

  • doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
  • doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 V případě, že žák bude covid pozitivní, škola jej umístí do izolace, vystaví mu certifikát a pošle jej po domluvě s jeho zákonným zástupcem domů. Žák (zákonný zástupce žáka) skutečnost o pozitivitě oznámí ošetřujícímu lékaři žáka. Poté se řídí pokyny Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Vedení školy

Související články


« zpět