Letošní návštěva Krevního centra

13. 6. 2018

Opět po roce se naši žáci v rámci dvouletého biologického semináře zúčastnili exkurze do jedné z největších transfuzních stanic v České republice. Mnohé z nich tato návštěva obohatila o představu jejich budoucí profese ve zdravotnictví, popřípadě v jiných oborech s praktickým využitím biologie. Jaké dojmy si studenti biologové odnesli z této „výpravy“, se dočtete v následujících třech příspěvcích Vladimíry Sikorové, Veroniky Střílkové a Josefa Paličky.

Mgr. Martin Oborný

Dne 1. 6. 2018 se náš biologický seminář společně s panem profesorem Oborným vydal do Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Dozvěděli jsme se základní informace o dárcovství krve a také podmínky, které musíme splnit, abychom mohli darovat krev, krevní plazmu nebo kostní dřeň, a také to, jak často je možné krev darovat. Můžeme být pyšní na to, že jsou mezi našimi studenty již pravidelní dárci krve, a jedna studentka je dokonce registrovaná v programu darování kostní dřeně. Po poučném výkladu sestřičky jsme si postupně prohlédli celé krevní centrum, abychom viděli, jak to všechno funguje v praxi. Myslím si, že to byla příjemná a užitečná návštěva. I když mám strach z jehel, exkurze mě přesvědčila o tom, že darovat krev půjdu.

Vladimíra Sikorová, 3.B

Dne 1. 6. 2018 jsme v rámci exkurze z biologického semináře navštívili Krevní centrum v Ostravě-Porubě. Hned při příchodu se nás ujala milá sestřička – paní Naděžda Kalužová. Na začátku jsme si s ní zopakovali důležité informace o krvi a jejím složení. Poté nás poučila ohledně dárcovství krve, krevní plazmy a kostní dřeně. Také se nás ptala, zdali je mezi námi někdo, kdo chce v budoucnu darovat krev. V okamžiku byla více než polovina rukou nahoře a paní Kalužové se rázem objevil úsměv na tváři. Následovala „cesta dárce krve“, kde jsme měli možnost si prohlédnout jednotlivé úseky odběrového pracoviště. Nejprve jsme se zastavili v předodběrové čekárně, kde nám paní Kalužová opět připomenula, jak je důležité před odběrem sníst alespoň rohlík a hlavně dodržovat pitný režim. Krev poté dobře teče a samotný odběr pak může trvat pouhých několik minut. Následně jsme se šli podívat do odběrové místnosti, kde právě jedna paní darovala krev už po devětadvacáté. Nakonec jsme se přesunuli do přízemí, abychom se podívali, kde se odebraná krev a její separáty skladují. Celá exkurze byla moc povedená a spoustu nás toho naučila. A co vy? Půjdete darovat krev?

Veronika Střílková, 3.B

Dne 1. června 2018 byli studenti třetích ročníků v rámci výuky dvouletého biologického semináře na návštěvě v Krevním centru Fakultní nemocnice v Ostravě. Toto zařízení patří mezi špičku v oblasti zabývající se transfuzí krve v České republice. Po celou dobu nás prováděla Bc. Naděžda Kalužová, která nás seznámila se všemi důležitými informacemi ohledně darování krve a krevní plazmy. Prohlídka začala v čekárně, kde jsme mohli vidět dárce před darováním nebo po něm, dále jsme se odebrali přímo na odběrový sál, kde byl k vidění aktivní personál a všechny potřebné přístroje a zařízení k odběru krve. Závěrem exkurze jsme si prohlédli sklad transfuzních přípravků. Všechny tyto přípravky jsou skladovány v chladicích zařízeních, které dokonale zachovávají krevní deriváty k okamžitému nasazení pro plánovanou nebo urgentní potřebu. Naši biologové si tedy mohli své teoretické znalosti rozšířit také o praktický pohled. Naštěstí se nikomu z nás v tento den nepřitížilo z pohledu na krev, což se často stává. Odešli jsme s cennými informacemi ohledně krve a krevní plazmy. S hrdostí můžeme říct, že mezi studenty našeho gymnázia se už našli první dárci nejen krve a krevní plazmy, ale dokonce i budoucí dárce kostní dřeně! Asi není lepší pocit než to, že pomáháme zachránit lidský život.

Josef Palička, 3.C

Související články


« zpět