KOSTKY všude, kam se podíváš

13. 12. 2018

Taky už jsi viděl někde v areálu školy nápis KOSTKY, ale pořád přesně nevíš, co to znamená? Dovol mi to tedy osvětlit. KOSTKY jsou letošní školní projekt pořádaný Lenkou Žvakovou, která je zde vždy pro tebe. Zaměřujeme se na tři kritická témata, se kterými se velká část mladých lidí dnes potýká: kouření, stres, kyberšikana.

Říká ti to něco? Jsou zde připravené semináře a program, který ti pomůže a naučí tě mnoha novým věcem.

Z několika tříd (2. A, 2. B, 1. C, 1. B) jsou již vybráni žáci, kteří projdou různým školením ve spolupráci s organizací AZ HELP. Tito žáci si budou pro ostatní studenty připravovat různé aktivity a workshopy, budou spolupracovat s třídním učitelem při organizaci třídnických hodin, osloví mnoho dalších žáků školy například dotazníkovou metodou a také je čeká exkurze na plicní oddělení v ostravské nemocnici či spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Adéla Dudková, 1. B

Související články


« zpět