Kam směřují naše cesty? Den poezie 2017

16. 12. 2017

V útulném prostředí Knihovny města Ostravy v Opavské ulici se i letos uskutečnil recitační večer našich studentů, pořádaný v rámci celorepublikového festivalu Den poezie. Tento festival probíhá každoročně na různých místech České republiky v průběhu listopadu, měsíce spjatého s narozením i úmrtím K. H. Máchy.

Letošní téma Dne poezie odkazovalo k J. A. Komenskému, proto jsme se inspirovali jeho životem, v němž hrálo důležitou roli putování – studenti si tedy připravili k recitaci texty s motivy cesty. Přibližně hodinový program, předvedený 22. listopadu vpodvečer, se skládal z přednesu básní i prózy různých autorů (J. Skácel, J. Vrchlický, Ch. Morgenstern, R. Frost a jiní) a zpestřily jej malé hudební vstupy a interpretace veršů J. Ortena formou krátkého filmu… Vybrané texty byly různorodé, některé měly pobavit, jiné vést k zamyšlení – třeba nad tím, kam směřují cesty nás samotných…

Recitovali a zpívali: Sofie Glacová, Aneta Roztomilá, Denis Hradil, Jan Seman, Jakub Martinek, Patrik Čerbák, Radka Řehulková, Klára Pačková, Adéla Dostálová (všichni z 1. A), Kateřina Kučerová (3. E), Lucie a Tomáš Novákovi (2. E), Donna Nabielcová (4. B) a Jana Hájková (absolventka školy).

Děkujeme všem účinkujícím za úsilí, které věnovali nácviku textů, i za to, že překonali ostych a předstoupili před publikum – to bylo veskrze vnímavé a přátelské. Velký dík patří také rodičům studentů i vyučujícím, kteří přišli recitátory a hudebníky podpořit, a zaměstnancům knihovny za laskavé přijetí a ochotu, s níž vytvořili zázemí pro letošní Den poezie.

Těšíme se na příští rok!

Mgr. Jana Myslikovjanová

Související články


« zpět