JUst DO it

23. 4. 2019

Když se mě v pátek 5. dubna ve škole zeptali, jestli bych 9. dubna 2019 nechtěla tlumočit výklad v Hornickém muzeu Landek určený delegaci francouzských judistů, zachvátil mě pocit nadšení. Později jsem si ale uvědomila, že jsem nikdy dřív netlumočila, o judu vím jen to, že je to japonské bojové umění, a nedá se říct, že by mě myšlenka na prohlídku landeckých dolů nějak vzrušovala. Ovšem to by nebylo mé pravé já, které má rádo výzvy, a tudíž má odpověď byla kladná.

V úterý jsem vyrazila na Landek za svým tlumočnickým dobrodružstvím. Měla jsem strach, od autobusu jsem šla na opačnou stranu, než jsem měla, a vyskočil na mě vlčák, takže mé ráno by se jen těžko dalo považovat za judisticky klidné a disciplinované. Když jsem ovšem, rudá, zadýchaná a stoprocentně vystresovaná, došla na místo určení, stres ze mě vcelku rychle opadl. Mí milovaní Francouzi, tentokrát z normandského Rouenu, byli přesně takoví, jaké je mám ráda. Milí, sebevědomí, šarmantní a tak trochu šibalští. Delegace se skládala z 11 členů – 4 učitelé a 7 roztomilých, zvídavých a na svůj věk velice znalých a zralých dětí. Po krátkém přivítání už jsme sjížděli do dolu.

Tlumočení není věc lehká, musíte se smířit s tím, že některé věci prostě nepřeložíte a tečka. Je to o umění improvizace a šikovném slovíčkaření. Tak jsem si tak tlumočila, vyprávěla o hřeblových dostavnících, o omámení koní kořalkou, aby se mohli bezpečně dostat do dolu, o potápěčských nástrojích, o kombajnech… Ve 12.00 už jsem měla hotovo a pak už mě čekala jenom volná konverzace a káva. Když jsme se pak loučili, netušili jsme, jak brzy se setkáme…

Další den nám ve škole oznámili, že ona delegace přijede k nám na gymnázium. A tak jsme si udělali takovou příjemnou hodinu, kdy jsme si povídali o dni judisty a francouzského studenta, o hudbě, sýrech, vínu a samozřejmě došlo i na pivo. Pak jsme se rozloučili, popřáli Francouzům šťastnou cestu a mně bylo řečeno, že bych měla pokračovat ve frankofonně zaměřených aktivitách… Tak co myslíte?

Kateřina Kučerová, 4.E

Související články


« zpět