Informace pro uchazeče

8. 5. 2020

25. 5. Pondělí Nejzazší termín pro obdržení pozvánky k JPZ pro uchazeče o studium ve čtyřletém oboru
26. 5. Úterý Nejzazší termín pro obdržení pozvánky k JPZ pro uchazeče o studium v šestiletém oboru
8. 6. Pondělí JPZ pro žáky čtyřletého oboru
9. 6. Úterý JPZ pro žáky šestiletého oboru
23. 6. Úterý Náhradní JPZ pro oba obory
16. 6. Úterý Zveřejnění výsledků JPZ pro žáky čtyřletého oboru
17. 6 Středa Zveřejnění výsledků JPZ pro žáky šestiletého oboru
23. 6. Úterý Poslední možný den k odevzdání zápisového lístku pro žáky čtyřletého oboru
24. 6. Středa Poslední možný den k odevzdání zápisového lístku pro žáky šestiletého oboru
 • Jednotná přijímací zkouška na čtyřletý obor JGPT se bude konat v pondělí 8. června.
 • Jednotná přijímací zkouška na šestiletý obor JGPT se bude konat v úterý 9. června.
 1. Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek?
  Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 2. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
 3. Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 4. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.
 5. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (tedy buď 8. 6. pro čtyřletý obor nebo 9.6 pro šestiletý obor) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.  Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.
 6. Znamená to tedy, že žáci, kteří se hlásí do čtyřletého oboru, musí odevzdat zápisový lístek do 23. 6. 2020 (8. 6. + 8 kalendářních dnů + 5 pracovních dnů).
 7. Žáci, kteří se hlásí do šestiletého oboru, musí odevzdat zápisový lístek do 24. 6. 2020 (9. 6. + 8 kalendářních dnů + 5 pracovních dnů).

Poznámka: škola si vyhrazuje právo změnit výše uvedená data podle aktuálních pokynů MŠMT.

Harmonogram přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020

Harmonogram vydaný MŠMT dne 6. 5. 2020

Související články


« zpět