Informace o organizaci výuky

25. 4. 2021

Distanční výuka

Od 26. 4. 2021 dále pokračují všechny ročníky v distanční výuce.

Skupinové konzultace

Od 27. 4. do 14. 5. 2021 budou probíhat ve škole předem domluvené skupinové konzultace žáků maturitních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků plus jeden vyučující v jedné skupině. (Homogenita skupin není vyžadována.)

  • Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáky dobrovolná.

Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. Žák se tedy může účastnit skupinové konzultace, pokud:

  • má absenci příznaků onemocněním COVID-19 a zároveň
  • podstoupil testování na onemocnění COVID-19 (ve škole), s výslovně vymezenými výjimkami.

Individuální konzultace

Nadále existuje možnost využití individuálních konzultací pro všechny žáky školy, a to v počtu jeden žák plus jeden vyučující při jedné konzultaci.

  • Účast na individuálních konzultacích je pro žáky dobrovolná.
  • Při účasti žáka na individuální konzultaci žák nemusí být ve škole testován na COVID-19 (za podmínky, že nevykazuje příznaky tohoto onemocnění)

Provoz školy

Škola je v provozu denně od 7.45 do 16.00 hodin.

Související články


« zpět