Duševní zdraví

14. 11. 2017

Duševní poruchy zabíjejí čtyřikrát víc Čechů než před deseti lety, praví současné medicínské statistiky. Duševní zdraví je složka lidské osobnosti, o kterou je v dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě potřeba začít aktivně pečovat. Většina z nás si na duševní zdraví vzpomene až v okamžiku, kdy někdo z blízkých či on sám postřehne, že má určité problémy.

V rámci pětileté spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity jsme připravili pro studenty semináře ZSV a další zájemce přednášku primáře psychiatrické kliniky MUDr. Petra Šilhána, Ph.D. – lékaře Fakultní nemocnice Ostrava a pedagoga LF OU.

Během přednášky byli studenti seznámeni s komplexním pojetím oboru psychiatrie, se strukturací osobnosti a s posledními výzkumy v tomto odvětví medicíny.

Panu primáři patří velký dík za to, že si přes svůj nabitý program našel čas i na středoškolské studenty.

Více na webu Oddělení psychiatrického – Fakultní nemocnice Ostrava.

Mgr. Aleš Mazurek

Související články


« zpět