Duševní zdraví

14. 11. 2017

Duševní poruchy zabíjejí čtyřikrát víc Čechů než před deseti lety, praví současné medicínské statistiky. Duševní zdraví je složka lidské osobnosti, o kterou je v dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě potřeba začít aktivně pečovat. Většina z nás si na duševní zdraví vzpomene až v okamžiku, kdy někdo z blízkých či on sám postřehne, že má určité problémy.

V rámci pětileté spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity jsme připravili pro studenty semináře ZSV a další zájemce přednášku primáře psychiatrické kliniky MUDr. Petra Šilhána, Ph.D. – lékaře Fakultní nemocnice Ostrava a pedagoga LF OU.

Během přednášky byli studenti seznámeni s komplexním pojetím oboru psychiatrie, se strukturací osobnosti a s posledními výzkumy v tomto odvětví medicíny.

Panu primáři patří velký dík za to, že si přes svůj nabitý program našel čas i na středoškolské studenty.

Více na webu Oddělení psychiatrického – Fakultní nemocnice Ostrava.

Mgr. Aleš Mazurek

Související články


« zpět

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT