Den otevřených dveří na jazykovém gymnáziu se už blíží!

12. 12. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v prostorách naší školy ve středu 8. 1. 2020 od 14 do 18 hod. Přijďte nasát atmosféru naší školy, prohlédnout si učebny, popovídat si s našimi studenty a s vyučujícími, popřípadě si vyzkoušet různé aktivity z vyučovacích hodin. Dozvíte se vše důležité o studiu na naší škole.

Ve školním roce 2020/2021 přijmeme do šestiletého oboru (po 7. třídě ZŠ) s prvním jazykem francouzským 30 studentů, do čtyřletého oboru (po 9. třídě ZŠ) s prvním jazykem anglickým 60 studentů a s prvním jazykem německým 30 studentů.

4letý/6letý obor studia První studovaný jazyk Počet přijímaných studentů
4letý (po 9. třídě ZŠ) anglický 60
4letý (po 9. třídě ZŠ) německý 30
6letý (po 7. třídě ZŠ) francouzský 30

Kromě výše uvedených si mohou studenti vybrat z nabídky dalších tří cizích jazyků (španělský, ruský, seminář z latiny).

V 15.30 a 17.00 podá vedení školy informace o studiu na JGPT a přijímacím řízení v jídelně.

Informace o výuce v jednotlivých předmětech podají vyučující daných předmětů (rozpis učeben bude vyvěšen u vstupu do budovy).

Studenti a pedagogové naší školy jsou připraveni Vás provést oběma budovami a přiblížit Vám a Vašim dětem studium na našem gymnáziu.

Těšíme se na Vás!

Jaroslava Cvečková

Související články


« zpět