Studentský senát

Studentský senát Jazykového gymnázia Pavla Tigrida („SSJGPT“) je seskupení studentů, které má na škole již dlouholetou tradici. Studentský senát byl vytvořen, aby napomohl komunikaci a spolupráci mezi studenty a vedením školy společně s profesory. Mezi hlavní cíle studentského senátu patří: zastupovat zájmy všech studentů napříč ročníky, informovat studenty o aktuálním dění na škole, dát všem studentům možnost stát se členem senátu a prezentovat jejich návrhy.

Studentský senát organizuje také školní akce všeho druhu, mezi které například patří tradiční vánoční volejbalový turnaj.

Senát se skládá ze senátorů, místopředsedy a předsedy senátu. Jednotliví senátoři prezentují na senátních schůzích zájmy své a svých spolužáku. 

SSJGPT je organizací vytvořenou studenty pro studenty.

Pokud máte zájem o práci ve studentském senátu, přečtěte si jeho stanovy a vyplňte přihlášku.


Tuto stránku včetně příloh spravují žáci školy, členové senátu. Texty zde uvedené nepodléhají věcným, stylistickým ani formálním úpravám prováděným redakcí webu (učiteli). Plnou odpovědnost za jejich správnost ve výše uvedených oblastech přebírají autoři a studentský senát.