Studentská manifestace: Den boje za svobodu a demokracii

9. 11. 2023

Studenti gymnázií z Ostravy-Poruby si ve čtvrtek 16. listopadu 2023 společně připomenou Den boje za svobodu a demokracii. Do akce se zapojily školy: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gymnázium Olgy Havlové, Biskupské gymnázium, Gymnázium Hello a Wichterleho gymnázium (předpokládaný počet účastníků akce je 1 000 osob).

Manifestace proběhne na prostranství u kruhového objezdu na Hlavní třídě. O významu listopadových událostí z roku 1939 a 1989 pohovoří řečníci z řad studentů, učitelů, pamětníků. Ze zapálených svíček vytvoří obrys srdce (jeden ze symbolů Sametové revoluce) a na chodník pak křídami napíší „vzkazy svobody“, krátká sdělení občanům Poruby a studentům, kteří měli v minulosti odvahu bojovat proti různým podobám totality. Akci zakončí zpěv České státní hymny. 

Program akce:

8:00–9:00

Ivan Motýl a Ladislav Vrchovský / Jak to bylo v roce 1989 na Ostravsku? (beseda v prostorách Jazykového gymnázia Pavla Tigrida); 

9:30–10:00 

Hromadný přesun studentů pěti gymnázií na Hlavní třídu v Porubě (prostor u kruhového objezdu, před tzv. Floridou, v místě, kde dříve stála socha V. I. Lenina);

10:00–11:00

zahájení, krátká zdravice účastníků událostí z roku 1989 / L. Vrchovský a I. Motýl

historické okénko / koláž dobových textů / J. Hruška a P. Šimíček, učitelé dějepisu

projevy studentů a studentek:

Aneta Jandíková, GOH: Moc bezmocných stále aktuální

Martin Kaštovský, JGPT: Svoboda jako celoživotní úkol – odkaz Pavla Tigrida dnešku

Náměšť: píseň Jaroslava Hutky zazpívají žáci Wichterlova gymnázia

Nela Korpasová, Biskupské gymnázium: Svoboda a víra

Marie Prokešová a Eliška Vylobová, Gymnázium Hello: Svoboda a demokracie – včera, dnes a zítra

Natálie Dragonová, Janáčkova konzervatoř: Státní hymna ČR

Vzkazy svobody a srdce ze svíček / instalace na chodník, ukončení akce, návrat do školy.

« zpět